9 tips för en professionell presentation

Här är några användbara tips för dig som ska göra ett professionellt framförande och skapa en professionell presentation i PowerPoint.

Professionell presentation

 1. Faktaurval – vad behöver dina åhörare veta? Presentera dig! Berätta vad du ska prata om, åskådliggör och sluta med att summera vad du talat om.
 2. Förbered dig! När din presentation är klar, kör den på tid, klocka den. Spela upp den och titta dig själv i spegeln när du gör detta. Tänk på kroppsspråket.
 3. Skapa Powerpointpresentation utifrån dispositionen. Bild i bilden läggs in i efterhand. En bild som lyfter presentationen. Använd mallar när du skapar, mallar med logotype. Var försiktigt med grafiken. Den får inte bli alltför lättsam. Då upplevs du som oseriös.
 4. Tänk på läsbarheten av presentationsbilderna. Aldrig mer än 5 rader med max 5 ord på varje. Skriv med linjär stil i storlek 36 punkter så att det syns på avstånd.
 5. Använd kroppsspråket. Dina händer, ditt leende och din utstrålning stödjer dig. Tänk på att vi alla är olika och har olika ”VAK”-behov, dvs en del är visuella (behöver bilden), andra är auditiva (behöver höra) och resten är kinestetiska (behöver känna med händerna). Gör därför tydliga bilder, tala tydligt och förstärk med kroppsspråk samt ge åhörarna något att känna på.
 6. Håll tiden. Du förbrukar ditt förtroendekapital hos åhörarna efter några minuters försening.

Tråkiga presentationer är värdelösa

Alla har vi varit med om dem. Tråkiga presentationer och framföranden där presentatören med entonig röst har mässat sig igenom mängder av Powerpointbilder eller bilder med massor av text och kanske även siffror som ingen kan se. När presentatören står vänd mot duken och innantill mumlar vad som står på bilden. Eller pratar om annat. Långa texter i liten stil som åhörarna längst bak i lokalen inte kan se. Kanske säger hen ”Frågor på det?” Men ingen orkar fråga.

Professionell presentation 2Kanske har presentatören delat ut åhörarkopior av bilderna i förväg. Gör ALDRIG det! Då sitter åhörarna och bläddrar i dessa. Du som presentatör tappar fokus.

Eller den presentatören som upptäcker att tiden börjar rinna iväg och fortfarande har 30 bilder kvar som måste visas. För att hinna med, tjattrar han som änderna i dammarna. Kanske är några av bilderna detaljerade diagram med mycket siffror.

Känner du igen scenariot? Detta går att åtgärda med tre viktiga punkter.

 1. Bestäm syftet med din presentation. Välj max tre huvudbudskap. Formulera dina budskap i korta, kärnfulla meningar. Ställ dig själv frågan: Om åhörarna bara kommer ihåg en enda sak från min presentation, vad vill jag förmedla? Lyft fram DET budskapet tydligt.

 

 1. Ha målgruppen i fokus. Vilka förväntningar och förkunskaper kan de ha? Hur motiverar du dem? Varför ska de lyssna på dig? Vad vill du inspirera till?

 

 1. Förstärk ditt budskap! Rita och förklara på blädderblock. Tänk på syftet och plocka fram idéer över hur du bäst når din publik. Använd bilder och andra hjälpmedel för att förtydliga, konkretisera och förstärka ditt budskap.

Sju steg till bättre muntlig kommunikation – IDEMAP

En metod som de gamla grekerna använde var IDEMAP. Tänk ”idé-map”. Här ser du vad IDEMAP betydelser:

 • Inventio. Tänk ut och hitta argument samt fakta som kan intressera lyssnarna.

 

 • Dispositio. Fundera över dispositionen för din presentation. Vilken är den mest pedagogiska ordningen att presentera ditt buskap?

 

 • Elocutio (ursprunget till engelskans ord eloquent = vältalig). Bestäm stilnivå och hur budskapet kan förstärkas med lämpliga figurer (metaforer) och retoriska frågor.

 

 • Professionell presentation 3 manusMemoria. Lär dig presentationen utantill. Behöver du använda manus, gör Anteckningssidor.

 

 • Actio (latin för framförande). Planera ditt framträdande. Tänk på rörelse i rummet, dina gester och kontakten med publiken.

 

 • Pronuntiatio. Använd rösten för att skapa intresse och uppmärksamhet hos publiken genom att variera röststyrka och tonläge, betona viktiga nyckelord eller budskap. Öva framför spegel

Dagens adventskalender lottar ut onlinekursen i PowerPoint. Värde ca 2.000 kronor. Här kan du tävla! Motivera varför du ska vinna den. Vinnaren meddelas vid årets slut.

Lycka till med din presentation!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

 

Share →