Emotionell intelligens (EI) – fallstudier

EI påverkar framgång

Martin Seligman på Met Life (som är ett amerikanskt försäkringsbolag med inriktning Livförsäkringar) upptäckte vid en studie att de som hade högt EI också var mycket optimistiska. Optimistiska personer har en förmåga att fokusera på problem på ett sådant sätt att de blir externa för dem och temporära. Pessimistiska personer, däremot, betraktar problemen som om de uppkommer beroende på ett internt fel inombords och att dessa problem förblir permanenta.

Försäljare som är optimistiska säljer exempelvis 37% mer försäkringar än pessimisterna under sina första två år i bolaget.

Liknande tester visade på likvärdiga resultat inom företaget L’Oreal.

Ett annat exempel finns baserat på tester hos US Air Force. När de anställde personer, gjorde regeringen EI-tester som en del i rekryteringen. De noterade att personer med högt EI hade större kompetens avseende att vara bestämda, empatiska, lyckliga och brydde sig mer om sin omgivning.

Dessa resultat har legat till grund för ett antal företag som alla konstaterat att de genom att anställda personer med högt EI kan göra kostnadsbesparingar.

Många studier har konstaterat att de bästa ledarna i verksamheterna är de med högt EI. De som saknar eller har lågt EI är ledare som inte lyckas. Den gruppen har svårt att hantera förändringar i verksamheten, saknar relationer med de anställda, och misslyckas i samband med team-arbete.

En annan studie påvisar att EI har stor påverkan på säkerheten i en industri. Handledare med högt EI lyckades öka självförtroendet hos anställda så att de därigenom själva kunde lösa uppkomna problem. Detta gjorde att kund-klagomålen kunde reduceras med 80%.

Visst är det spännande forskning som gjorts kring EI?

Vill du läsa mer? Följ mina kommande blogginlägg.

Vid pennan
Monica

 

 

Tagged with →  
Share →
0 comments
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On PinterestVisit Us On Google PlusCheck Our Feed