Flickebarnet Signe av Ragnar A Söderling – bokrecension

Flickebarnet SigneFormat: E-bok

Utgivningsdatum: 2020-03-05

Förlag: Videpro

ISBN: 9789198532333

 

Tack Ragnar för recensionsexemplaret som jag fick möjlighet att läsa.

Det var många intressanta historiska delar, framförallt om kvinnors kamp gällande utbildning, Signes engagemang i kvinnorörelsen och kunskap kring de ekonomiska problemen, vid seklets början (1900-talet). Mina egna morföräldrar var födda runt 1905 då en del handlingar utspelade sig. Jag kände igen mycket från deras berättelser om hur det var att växa upp just då.

Jag tycker däremot inte att den är en klassisk roman. Den är delvis skriven i ett allvetande perspektiv, många gånger (tyvärr) som ett tidningsreportage, vilket gör den onödigt tråkig på sina ställen. Möjligen skulle jag kunna klassa den som en slags biografi men absolut inte en roman. Det saknas tillräcklig gestaltning för det. Boken är i berättande form, inte gestaltande mer än vid några tillfällen. Detta är synd tycker jag, för om den hade varit i gestaltande form och helt uppbyggd som en roman, hade jag aldrig kunnat släppa den. Nu blev den aningen långrandig emellanåt. Jag hoppas att de kommande böckerna i serien byggs upp mer gestaltande. Då blir serien en succé, tror jag.

Några exempel på text ur boken (som påvisar blandningen av perspektiv):

Sid 161: ”Signe frågade hur dags …”

Sid 162: ”Det blev ett kärt möte för dem båda …” (Här framgår det allvetande perspektivet tydligt – hur kan annars författaren veta att det blev så för dem båda?)

Så här står det på nätbokhandelns sidor om boken.

En historisk roman som inspirerats av ett verkligt liv. Boken är den första i Trilogin om Signe som utspelar sig från 1881 till 1945. I trilogins första del följer vi Signes tjugofyra första levnadsår. Från det hon vid två månaders ålder blir fosterbarn hos ett kyrkoherdepar i Lillhärdal och får en strikt religiös uppfostran till dess att hon 1905 hoppas ha funnit sin plats i livet. Boken är resultat av flera års forskning i ett digert källmaterial eller som författaren uttrycker det: ”Jag har under flera år tillbringat stor del av min vakna tid tillsammans med en död kvinna”.”

Om du är intresserad av den historiska utvecklingen för kvinnor under slutet av 1800- och början av 1900-talet, tycker jag att du absolut inte får missa den här boken.

3 pennorJag ger den 3 av 5 pennor.

Vid pennan

Monica

 

 

 

Tagged with →  
Share →
0 comments
Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Pinterest