Hur ska du skapa intressanta karaktärer?

Som du kanske vet, har jag en digital kurs för att skapa karaktärer. Du kan köra kursen direkt via din egen dator. Med hjälp av kursen – som varar i 6 veckor – kan du köra 31 olika tester och därmed får du tydligt underlag för hur dina karaktärer beter sig. Antagonisten har vissa beteenden och viss personlighet. Samma sak gäller protagonisten. Båda har förmodligen både goda och mindre bra sidor. Ta reda på dem!

Protagonisten

Protagonisten måste utvecklas.

DET är en av de viktigaste sakerna med en god roman.

Du måste därför ta reda på hens mål och önskningar.

VAD är det hen vill?

Genom testerna i kursen får du veta mer.

Antagonisten

AntagonisterEn del antagonister är onda eller irriterande varelser. Men de är sällan enbart onda. Då mister de trovärdigheten och det är den som för din berättelse framåt.

Testa antagonistens personlighet, ta reda på varför hen har ett visst beteende och därmed orsakar någon fejd med protagonisten.

Givetvis finns psykopater och narcissister. Men även de har sina ljusa ögonblick.

Checklista

Jag använder ALLTID en mycket utförlig checklista när jag slutanalyserar mina romaner och noveller. Den checklistan bygger på böckerna Story Grid, Hjälteresan och Story Engineering.

Den sistnämnda boken är skriven av författaren Larry Brooks. Han brukar poängtera att en personlighet måste ha minst tre, tydliga dimensioner. Med detta menar han att du måste ta reda på karaktärernas önskan kring:

  • yttre faktorer (1) – vad händer omkring dem, vad de önskar, och vilka mål de har, sedan
  • deras beteenden (2) som finns i personligheten, och slutligen
  • deras utseende (3).

Bakgrundshistoria

För varje huvudkaraktär behöver du ha någon form av bakgrundshistoria.

En av de tester som jag jobbar intensivt med för mina karaktärer handlar om deras livslinje.

I min kurs får du tillgång till hur du gör en sådan.

Hur påverkas din karaktär av stress?

I kursen finns många olika sorters tester, exempelvis behöver du även stresstesta dina karaktärer. Vi människor beter oss ibland irrationellt baserat på stress. Det gör förmodligen dina karaktärer också.

Här är länken ifall du vill boka kursen. Jag lovar, du kommer att lära massor om dig själv på köpet. 😉

Priset för denna gigantiska kurs är endast 2.500 kronor inkl moms. Endast en av alla de 31 testerna, som du får tillgång till, kostar normalt mer än vad du får betala för hela kursen. Passa på nu!

Varma hälsningar

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Tagged with →  
Share →