Currently viewing the category: "Hypnos"

NLP – NeuroLinguistiskProgrammering – och kunskap i planering

NLPSom certifierad internationell NLP-coach, bevakar jag ständigt vad som händer inom NLP. Just nu pågår en hel del kurser och liknande med en av grundarna i NLP, Richard Bandler. Det var han som i San Fransisco skrev under mitt certifikat.

I en nyligen gjord intervju med honom tillfrågades han:
Vilka råd skulle du ge till personer som har svårt att planera?

Han svarade att han inte skulle ge några råd utan lära dem hur de skulle planera. Människor har inte svårt för att planera. De planerar bara in fel saker. Ofta skriver de en lång lista över saker som måste göras. Sedan sitter de där, utan att få gjort dem. De skyller på omständigheterna, blir offer. Det är DEN felaktiga länken. DET är den inprogrammerade tanken som Bandler vill ändra på.

Framgångsrika människor är beslutna att få saker gjorda, framförallt för att det känns bra.

Ta exempelvis en person som har röra i garderoben. Denna person öppnar sin garderob, tänker att ”jag borde verkligen göra något åt röran” men försvarar sig med att ”jag har inte tid nu” eller ”jag måste göra detta först” osv. Sedan ägnar de tid åt annat. Detta beror på avsaknad av plan, enligt Bandler.

Bandler säger:
Jag lär människor hur man styr sina tankar och sitt sinne på ett sätt som gör att de får kontroll på hjärnan. Egentligen är det lustigt. När jag startade som hypnoterapeuth, vilket jag numera har utövat i fyra decennier, sa människor att de var rädda för att bli hypnotiserade eftersom de inte ville att någon annan skulle kontrollera dem. Sanningen är att jag lär dem, med hypnos, kontrollera styrningen av egna tankar, hjärnfrekvensen, blodtrycket, samt vilka bilder de ska skapa i hjärnan. Jag visar dem vilka mekanismer som förmodligen, för första gången i deras liv, kommer att ge dem kontroll över hur de tänker, hur de känner och därmed vad de kan göra.

 

Precis som Bandler, är det detta som jag också levererar till mina deltagare på kurserna, till mina klienter som beställer coachning och/eller hypnos.

Jag lär mina deltagare i de digitala Planeringskurserna, hur de får framgång utifrån sin planering. I kursen Nålsögat, lär jag deltagarna hur de byter ut tankar mot kroppsminnet och på så sätt kan stänga dem, vilket minskar stress och skapar ett inre lugn som gör att de sover bättre och presterar i glädje. Vill de ha djupare hjälp, kan jag utifrån djupavspänning och hypnos, hjälpa dem programmera upp hjärnan så att de verkligen lyckas.  NLP handlar mycket om att lära sig tänka rätt för att få gjort rätt saker.

Stäng av tankarna

Hör gärna av dig för mer information.

Välkommen!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Hur du peppar dig själv i 5 enkla steg

Egen peppning 2Hur skulle det vara om du kunde peppa dig själv när du känner dig nere eller är omotiverad?

I våra kurser för att nå resultat, slutet på en resa, ditt mål eller dina drömmar, ingår till och med starka avspänningsavsnitt på video. Avsnitt som är hypnotiska. Går det att peppa sig själv?

Absolut!
Här får du några välförtjänta tips.

 

 1. Klapp på axelnKlappa dig själv på axeln
  Hur ofta står din chef i dörren när du ska gå hem, och säger:
  – Bra jobbat idag!
  Tänkte väl det: Aldrig eller åtminstone ytterst sällan. Hade chefen stått där, hade du kanske rentav blivit misstänksam.
  Alltså klappa dig själv på axeln när du går hem och säg: Bra jobbat idag!
  Du behöver kanske även SE vad faktiskt gjort? Det är lätt ordnat. Lägg 2 minuter innan hemgåendet på din elektroniska kalender och skriv in VAD du gjort under dagen. Inga detaljer utan mer i sjok.
 2. Motivera dig själv
  Det är ett utmärkt sätt att lindra stressen, öka din självkänsla och stärka ditt sinne. Lär din hjärna att tänka positiva tankar. Det främjar din framtida attityd. Kom ihåg att dina tankar ofta är negativa, som vi säger ”skällande hundar och tjattrande apor”. För att motivera dig själv behöver du lära dig stänga av tankarna. Klarar du det själv är allt perfekt. Om inte, kan du alltid träna tillsammans med oss i vår digitala kurs ”Nålsögat”. Inledningsvis kan du börja med att skriva några post-it-lappar som du hänger upp synligt. På dessa kan du skriva:

  1. Jag har gjort ett fantastiskt jobb med att ………………………
  2. Jag är stolt över mig själv eftersom jag har …………………….
  3. Trots ………………., går jag framåt mot min lycka och framgång
  4. Mina styrkor är ……………………
  5. Jag är tacksam för ………………………
  6. Jag har bevisat att jag kan genom att göra ………………….
  7. Jag ser upp till mig själv som en förebild för ………………………..
  8. Jag tror på min förmåga
  9. Jag kommer att lyckas
 3. Skriv nu följande listor som hjälper dig fokusera och kartlägga men framförallt motivera dig framåt
  1. Mina intressen och styrkor
  2. Mina mål
  3. Handlingsplan för vilka steg jag ska ta för att nå mål
  4. Förtydligande till varför du är så fantastisk och unik
 4. Behandla dig själv med respekt
  Det kan vara svårt att göra något annorlunda. Skapa incitament för att nå din framgång. Sporra dig själv genom att premiera alla steg mot resultat. Skriv upp VAD du ska ge dig efter att du har lyckats genomföra något. Det behöver inte vara dyrbara saker utan kan faktiskt vara egentid eller något annat positivt som en god middag, ett teaterbesök eller bara att få umgås med goda vänner.
 5. VisualiseringstavlaBli inspirerad via YouTube
  Om du exempelvis vill lära dig något nytt, testa YouTube. Där finns massor av information. Vill du skapa en framtida visualisering, exempelvis kan du klicka på länken här till min Visualiseringslektion.

 

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Norman Doidge’s bok: Brain’s Healing Energies

Norman DoidgeDet här är en mycket intressant film som handlar om neuroplastik och hur du kan minimera smärta. Länge har vetenskapen sagt att hjärnan var något vi inte kunde bota hur som helst. Nu vet man att så inte är fallet. Det finns revolutionerande teknik som leder till radikala förbättringar för exempelvis kronisk smärta, stroke, hjärnskador, Parkinson, MS, autism, inlärningsproblem, Downs syndrom och även viss form av blindhet.

Titta gärna på länken genom att klicka här.

Doidge diskuterar hur han kommit fram till vissa påståenden i sin bok. Han talar bland annat om att psykologen Moskowitz insåg att kroppens ryggrad har en förmåga att dämpa smärta – om vi tillåter det. En annan intressant aspekt är att kronisk smärta är en skada på hjärnan, inte bara på kroppen. Enligt Doidge bok och Moskowitz upptäckt kan vi således påverka smärta utifrån övningar.

Detta stämmer väl in på det som jag själv har lärt mig. Jag har med hjälp av hypnos dämpat smärtan för min reumatism.

På filmen diskuteras även Moshe Feldenkrais metoder, något som jag personligen också har många erfarenheter utifrån, framförallt arbetar jag dagligen med Feldenkrais avslappningsövningar (andningsövningar).

Hjärnans och kroppens motorik/rörelseschema hänger ihop. Du kan, enligt Feldenkrais, ändra ditt rörelseschema för att förändra smärta.

Lite om Feldenkrais

Vetenskapsmannen och fysikern Moshe Feldenkrais (1904-1984) inspirerades av judo och andra österländska kampsporter. Hans metod baserar sig på omfattande kunskaper i anatomi, neurologi och ingående studier av människans utvecklingsfaser. Syftet är att höja individens medvetenhet både kroppsligt och mentalt.

Genom att fokusera på känslan och upplevelsen av rörelsen kan nervsystemet utveckla funktioner och samband med individens rörelsesystem.

Uppmärksamheten riktas framförallt mot HUR rörelsen sker. Denna medfödda förmåga att lära genom att känna och uppleva, påverkar ett litet barn i dess rörelseutveckling, exempelvis att lära sig att gå utan att någon förklarar hur detta skall ske. Detta kallas för sensomotorisk träning.

Citat av Feldenkrais:

”Att göra det omöjliga möjligt, det möjliga enkelt, och det enkla behagligt”

Slut citat

Doidge berättar också om en granne som var dyslektiker. Genom att använda ljud, kan vi tala till hjärnan och översätta informationen till elektriska vågor. Genom att använda denna teknik, berättar Doidge, kunde de hjälpa personer med dyslexi. Efter 1,5 år kunde grannen ta en högre studieexamen exempelvis. Detta kan även användas vid autism.

Några fler tankar kring neruroplasticitet

The Brain’s Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers, är psykiater Norman Doidge’s andra bok. Den är en uppföljare till hans bok The Brain That Changes Itself 

I boken ägnar han ett kapitel åt Moshe Feldenkrais. Först ur ett bibliografiskt perspektiv men även hans tidiga förståelse av neuroplasticiteten.

Språkets begränsningar

“The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.”

Så sant. Världen är verkligen inte bara vit och svart.

Det är lättare att förstå varandra när vi är vänner och har etablerat en gemensam upplevelse för orden än att tala exakt för att hoppas bli förstådd.

Smärta går att lindra således och jag är verkligen för alternativa metoder även om jag inte negligerar läkare eller mediciner.

Monica Ivesköld

Frågan är VARFÖR?

VarförVarför är det så att vissa människor lyckas, medan andra kämpar? Varför kan två personer med samma gåvor och lika stora möjligheter uppleva olika? Och varför är inte din önskan tillräcklig för att få dig dit du vill?

Förmodligen har det ingenting att göra med tur eller öde. Jag är säker på att vad du tror har en enorm effekt på vad du upplever. Att bara tänka på framgång är inte tillräckligt för att skapa din verklighet baserad på framgång. Det finns annat som spelar in här … En saknad ingrediens som avhåller dig från att uppnå dina djupaste önskningar …

Så här är det: Du är helt enkelt inte i linje med ditt verkliga syfte.

Låt mig vara tydlig … Om du inte är sann mot dig själv, kommer du inte att se de resultat du vill. Detta leder dig till nästa självklara fråga …

Hur kan du vara sann mot dig själv när ”ditt liv” är i vägen?

VägenHur till exempel, kan du skapa en lustfylld karriär när du saknar pengar för utbildning som du behöver eller för den erfarenhet som krävs? Och hur ska du tjäna de pengar du behöver för utveckling när du inte kan öka din karriär? Detta ”Moment 22″ är vanligt att jag får höra. Det blir en slags icke-vinna-situation.

Låt mig betona detta tydligt: Att vara sann mot dig själv innebär inte bara att uppleva slutresultatet …. Det innebär att du ska följande din väg, anpassa dina energier och dra till dig allt som livet har att erbjuda … Och det är faktiskt mycket enklare än du kanske tror!

Regler för din framgång – bron till succé

Jag har arbetat som effektivitets- och automatiseringskonsult under en mycket lång tid … och under den tiden har jag lärt mig att det finns tre typer av människor:

 • de som tror på kraften att skapa sin lycka,
 • de som inte gör det och
 • de som kräver ” bevis.

Regler för framgång - bron till framgång

De som faller inom den tredje kategorin vill verkligen tro. Om de inte gjorde det, skulle de inte ge livet en chans. Men samhället har lärt dem att detta inte är vetenskap. De har lärt sig att inte lita på sig själva och sin inre kraft. Att nyckeln till framgång ligger i något annat än tålamod och hårt arbete. Trots detta, vet de att det finns något mer. Ännu viktigare är att om de kan hitta sin lycka kan de slutligen eliminera frustrationen och skapa det liv de verkligen vill leva!

I den digitala kursen Resan – Skapa din framtid och framgång, får du verktygen som hjälper dig veta VAD du ska göra, NÄR du ska göra det och HUR du ska finna din lycka och därmed din framgång. Lycka leder alltid till framgång. Framgång leder sällan till lycka. Så det gäller att göra detta på ett stimulerande sätt.

Tänk på att i varenda religion, vartenda samhälle, och i varje enskild kultur som någonsin existerat, finns det framgångsrika personer. De behöver inte alltid vara lyckliga. Därför är det viktigt att inse att framgång kommer från lycka – och aldrig omvänt.

Jag talar av erfarenhet, jag reumatikern som delvis botade mig själv, efter att ha gått på cellgifter i 3 år. Nu är jag sedan 2009 helt medicinfri. Det är – för mig – lycka. Jag har skapat min framgång, uppnått de saker och insikter som jag strävat efter, trots motgångar.

Det gäller att hitta nyckeln till de svar du söker

Nyckel till lyckaVad finns i din horisont? Just nu är du mitt i ett kraftfullt energiskifte. En del säger att världen faller sönder och att mänskligheten har förlorat sin väg, men sanningen är att detta kaos är växtvärk i vår sanna evolution.

Så, för dig som verkligen vill finna din lycka, finns denna digitala kurs som hjälper och stöttar dig. Du kan även beställa coachning av mig. Jag kan med hypnos gå djupare än många andra, för att därmed stötta dig och ditt undermedvetna så att du får världen att snurra i din riktning och till din fördel. Häng med på ”resan” och tillåt dig uppleva lycka som leder till framgång. Lita på mig! Skapa din verklighet så som du vill att den ska vara och placera dig själv i den.

Föreställ dig till exempel, att du faktiskt vet vad som kommer din väg. Tänk dig att du har förmågan att minimera (och även undvika) alla hinder som begränsar dig. Lär dig dra nytta av alla möjligheter som korsar din väg. Sluta oroa dig för morgondagen eftersom du har alldeles för roligt idag. Nöj dig inte med vad livet kastar i din väg, utan skapa den verklighet du vill ha.

När mina klienter kommer till mig, finns det ofta en sak som de verkligen vill veta: Hur ser framtiden ut? Det kan gälla frågor kring livet, effektiviteten och arbetet, att lyckas med något, förbättra relationerna, eliminera stressen osv. Tid och pengar är ofta grunden till önskad förbättring. Och vet du, de har faktiskt samma grundförutsättningar. Om du hanterar din tid så som du hanterar dina pengar (ifall du har sparat några), kommer du att bli Tidsmiljonär utan att vara pensionär. Om du skapar kontroll, kan du öka både pengar och tid, trots att tid är det enda demokratiska som vi har. 24 timmar per dygn, varken mer eller mindre.

Många frågar: Hur kan jag få vad jag vill?

Och jag berätta för dem (precis som jag skriver här) att det viktigaste är att skapa förutsättningar för att uppnå lyckan. Det betyder att du först måste eliminera dina rädslor som hindrar dig. Vi styrs av tre rädslor i livet; Rädslan att inte vara älskad och omtyckt, att inte få tillhöra gruppen och att inte ha kontroll eller vara kompetent. Detta är vetenskapligt bevisat.

Enkelt uttryckt; Om du går genom livet och motarbetar dina energier som leder dig till att uppnå det som din rädsla hindrar, kommer du att fortsätta uppleva dessa hinder resten av livet. Lär dig arbeta med dina rädslor, eliminera hindren, skapa en harmonisk konsert inombords, så börjar fantastiska saker hända!

I själva verket är det en grundläggande tvåstegsprocess

2-stegsprocess

Steg 1:
Räkna ut VAD du vill uppleva, och

Steg 2:
Bestäm hur du bäst får yttre makter att arbeta för dig.

Första delen går ofta lätt. Problemet kommer när du kommer till steg 2.

Jag menar, du måste vidta vissa åtgärder och veta vilka åtgärder som är mest fördelaktiga. Det är här de flesta av mina kunder fastnar. De har ingen aning om hur de ska göra.

Så, låt oss ändra på det. Låt mig hjälpa dig en ”karta” som är lätt att läsa och följa. En karta som talar om hur du uppnår dina drömmar med bästa möjliga resultat. Låt mig hjälpa dig skapa en plan som får dig att uppnå alla dina önskningar, som visar hur du öppnar för möjligheter, hur du övervinner (eller undviker) irriterande hinder som håller dig tillbaka.

Anmäl dig här till kursen som förändrar ditt liv!

Just nu får du ”månen – tur och retur” för endast 1.095 kronor inkl moms. Fullständigt otroligt! Häng med!
Kostnad för privat coachning och hypnos tillkommer, ifall du önskar detta.

Varmt välkommen
Monica Ivesköld
Milord Inspiration

Stressfri och glad

Somna lättVill du hänga med på vårens kurs Nålsögat?

Den innebär att du under 8 veckor lär dig stänga av dina tankar. Det är tankarna som skapar stress och oro.

En del människor har svårt att somna. Med de metoder som du får lära dig, somnar du som ett litet barn. Det vittnar många av mina deltagare om.

Denna kurs körs vår och höst. Nu är det dags för vårens uppstart. Vi kör igång måndag (alternativt tisdag) den 18 (eller 19) april kl 18.45. Du tränar via din dator.

Tankar - byt ut mot kroppsminnetVarje vecka får du nya övningar att träna på.

Du får träna dig att byta ut tankarna mot kroppsminnet. Detta är en helt ny metodik från Kina som ingen annan än jag kör i Sverige. Vi startade för ca 2 år sedan och resultaten är långt över förväntan.

HypnosNär jag utbildade mig till medicinsk hypnoterapeut, fick jag lära mig att våra tankar är så kraftfulla att du – under hypnos – kan få brännblåsor av en blyertspenna. Under åren har jag även lärt mig att vår kropp hjälper till att styra våra tankar och vårt sinne.

Den här kursen arbetar djupare än mindfulness eftersom den verkligen ”stänger av tankarna”. KBT (kognitiv beteendeterapi) innebär att dina tankar styr din känsla och dina handlingar. Det här är moment 22. Många av våra tankar bygger på ren fantasi. Din hjärna kan inte skilja på fantasi och verklighet. Det innebär att du med fantasins hjälp drar igång dina hormoner (ofta stresshormonerna). Du kan inte styra ditt autonoma system mer än att ta ner pulsen med hjälp av andningsteknik. Därför kan det vara bra att hitta din egen on/off-knapp. I kursen får du programmera in den på din kropp så att du alltid har den tillgänglig.

Vill du hänga med? Anmäl dig via denna länk!
JUST NU-erbjudande: Endast 995 kronor!

Välkommen!
Monica Ivesköld

 

 

Andningen är avspänningen som hjälper dig minska stressen

För att vara kvalitativt effektiv, dvs skapa resultat med så liten ansträngning som möjligt, behöver du vara avspänd men alert.

Denna andningsövning som är en otroligt dynamisk Feldenkrais-övning hjälper dig med detta. Träna detta varje dag, gärna flera gånger, och du kommer att må så mycket bättre. Själv tränar jag sedan många år tillbaka detta, varje dag.
Andningen tar ner pulsen, påverkar dina autonoma sinnen, och minskar därmed stressen. Den skapar samtidigt en fokusering inifrån och ut. Fokuseringen gör att du åstadkommer så mycket bättre saker på kortare tid.

Jag har botat min reumatism med daglig träning av Chi Neng Qigong och har även lagt till denna andningsövning samt givetvis hypnoterapi (eftersom jag även är utbildad inom detta). Med Qigong, andningsövningar och självhypnos kommer vi långt och kan minska både smärta och stilla oro.

T o m personer som lider av Parkinson och stundtals är överrörliga, kan få hjälp genom denna andningsteknik.

Monica och Li Hongshi 2Inom Qigongen använder vi metoder som påminner om Mindfulness men går djupare. Enligt de världsledande gurus från Kina som jag själv tränar för (varje vecka), använder vi en teknik som går djupare än enbart sinnet.  Skillnaden, som de säger, är bl a att Mindfulness inte är avslappning medan den fördjupning som de forskat fram under senare år, är avslappning knuten till Chi Neng Qigong-rörelserna.
Mindfulness är inte avsaknad av obehag eller tankar, vilket denna metod fokuserar på. Mindfulness att vara medvetet närvarande i nuet, med full acceptans för det som sker.  Den nya metod som jag studerat in för dessa österländska gurus (och fått tillstånd att vidareutveckla för svenska förhållanden – döpt till Nålsögat) innebär medvetet närvarande men från sinnena – och helt utan tankar.

Detta är synnerligen intressant eftersom hjärnforskningen – framförallt i USA – konstaterar att utmaningen för oss är att översätta befintlig kunskap i handling – inte att lära nytt. Forskaren John Davis, exempelvis, har kommit fram till att vi behöver 8-12 timmars sömn varje natt. Detta för att rensa bort irrelevant information i hjärnan och komma ner i djupsömnen som förbättrar långtidsminnet.
Vad gör vi då om vi inte kan sova 8-12 timmar/natt? Jo vi bör meditera och träna avslappning på ett sådant djup att tankarna stängs. Det finns inte så många kurser i detta än, men ”Nålsögat” är en sådan kurs som utvecklats med hjälp av forskning och världsledande gurus. Skicka en intresseanmälan här  – via länken – så får du mer information.

Intresseanmälan: Nålsögat – Stoppa tankarna

Vill du ha information om den digitala Chi Neng Qigong-kursen ”Mentala vitaminkickar” där du även får testa 50 andra metoder, så skicka en intresseanmälan här. Då får du mer information:

Intresseanmälan: Mentala vitaminkickar med Chi Neng Qigong

Lugna, avslappnade hälsningar
Monica Ivesköld
Monica@resultat-direkt.se

Känns det tungt ibland?

Träd gråttUpplever du att det ibland känns tungt. Motivationen är inte på topp att ringa och boka kundbesök, ingen vill lyssna på det viktiga som du faktiskt har att förmedla, kunden märker inte att de har behovet – även om du tydligt ser att så är fallet, osv. På kundbesöket förhalar kunden beslutet. Du springer benen av dig på mingel för att hitta kunder, lägger ner massor av tid på sociala medier för att få kunderna intresserade – allt utan den respons du faktiskt hade hoppats på. Tiden räcker inte till. Övrigt arbete blir lidande.

Får du in affärer, har du fullt upp med att leverera och producera. Du hinner inte få upp nya bollar i luften.
Eller du tillhör kanske dem som har bra intäkter men skulle vilja sälja på kortare tid, så att du hinner leva livet mer?

Jag tror att de flesta som jobbar med försäljning, någon gång kan svara ”ja” på någon av ovanstående frågor.

Finns det möjligheter att slippa ovanstående upplevelse?
Klart det finns!
Kan du förenkla och automatisera ditt arbete? Klart du kan!
Kan du öka – kanske rentav dubbla din försäljning – eller sälja för motsvarande belopp men på mindre tid? Klart du kan!
Behöver du stöttning, likasinnande, tips och tricks, kanske rentav någon som ”ligger på dig” (utan att vara chef)?

Vad skulle hända i ditt liv om du kunde förbättra det dagliga arbetet kring försäljningen, om du hade någon att fråga, någon som inspirerade dig, någon som motiverade dig, någon att dela glädjen med när det går bra, någon som hjälper dig att skapa kreativa idéer när det känns mörkt någon dag?

Jag har jobbat med försäljning sedan jag blev klar med min utbildning 1982 och jag lär mig ständigt nya saker. Senast förra veckan testade jag nya program och appar som underlättar i mitt arbete. Du vill kanske ha tips om dessa, få tydliga inspelade instruktioner för hur du ska använda dem osv, så att du slipper känna rädsla för att sätta igång? Vi får ständigt tips om nya saker men de flesta upplever ett motstånd mot att testa och sätta igång – alla är inte odelat förtjusta i datorer och programvaror.

Vad tror du händer om du får en övning per dag, 5 dagar i veckan, i 10 veckor? Tror du då att du skulle kunna automatisera mer och sälja mer på mindre tid? Klart du skulle!

Mina deltagare i mina kurser gör oftast enorma framsteg. Vi har skippat både Jante och Luther och berättar detta glädjestrålande för varandra, njuter av varandras framgångar vilket sprider sig.

Hur gör du när de 10 veckorna är över, tänker du kanske. Då har du fått mängder med verktyg (både fysiska och mentala) så att du själv kan fortsätta din framgång. Du kanske vill ha ännu mer fri tid eller ännu mer intäkter. Troligtvis har du idéer som du rentav har planerat in i kalendern för att jobba vidare med efter kursslut. Kanske får du vänner för livet – som du vill fortsätta dela glädje och sorg med?

SkyskraporJag kan lova dig en sak! Du kommer aldrig att hitta en liknande kurs igen. En kurs där du får veckovis feedback på allt du gör, där alla gläds med alla, alla stöttar alla när det är tungt och där du får lära dig djup mental avslappning och självhypnos som du kan fortsätta med livet ut.

Vill du veta mer? Vill du nå högre upp, nya höjder, nya kunder? Kontakta mig så berättar jag om denna fantastiska möjlighet alternativt boka dig direkt via länken nedan och hoppa på kursen som startar redan på måndag den 23 mars. Vi träffas helt digitalt, så du behöver inte lägga tid på att förflytta dig. Kl 08.30-09.30 får du igångsättningsinstruktioner och första passet med mental träning och avslappning. Allt bygger på vetenskapliga hemligheter som världsledande gurus har praktiserat under många år.

Anmäl dig här:

Öka din försäljning

Skicka mail till mig, så berättar jag mer:
monica@resultat-direkt.se

Välkommen till ett magiskt liv!

Monica

 

 

Definiera känslan av att vara frisk!

Välmående vovvarDetta är en intressant frågeställning, tycker jag.

De flesta människor kan definiera känslan av att vara sjuk eller av att må mindre bra. Jag har däremot aldrig hört någon definiera känslan av att vara frisk. Har du tänkt på det?

Att definiera en känsla av att vara frisk är att säga att ”jag mår bra” osv. Det blir inte särskilt kraftfullt.
Att vara frisk betyder ”livet självt”. Det är fullständigt obetalbart och grunden för all lycka – eller borde vara det. Något som vi tar för självklart tills det omvända inträffar.  Jag vet!

För ca 8 år sedan fick jag diagnosen PsA Reumatism (Psoriasisartrit). Den skiljer sig från ledgångsreumatism så tillvida att den drabbar mjukdelarna. Ca 0,4% av Sveriges befolkning har detta och den angriper lederna. Även benhinnor, senor och muskelfästen kan drabbas av inflammationen. Det finns en ökad risk för ögoninflammationer, inflammatorisk tarmsjukdom och bland även glutenintolerans.
Det är bra att få en diagnos. Min ledde till cellgiftsbehandling i 3 år. Under dessa år blev min reumatism bättre, samtidigt som jag blev sjukare (av alla biverkningarna). Till slut var jag så dålig att jag bestämde mig för att ”bota” mig själv.

Det lyckades delvis och idag är jag sedan 4 år tillbaka helt medicinfri. Jag kan göra rörelser som en reumatiker normalt inte kan osv. Allt detta baserat på:

1) Chi Neng Qigong-träning dagligen
2) Mental träning och självhypnos dagligen
3) Diverse andra metoder som stärker kropp och själ

Den 4 maj drar jag igång en digital utbildning ”Mental vitaminkick” för dig som vill lära dig må bättre och kunna njuta av din friskhet, ja kanske även definiera känslan av att vara frisk.

Träna dig frisk!

Förutom att du får träna dig frisk tillsammans med mig (som är certifierad handledare för Chi Neng Qigong) får du 5 inspelade övningar per vecka i alla möjliga spännande metoder, allt ifrån Mindfulness till Feng Shui och Hypnos. Du får möjlighet att testa övningarna som är som ett gigantiskt smörgåsbord. Vill du veta mer, hör av dig till mig via länken:

Intresseanmälan: Mentala vitaminkickar med Chi Neng Qigong

Träna dig friskNär du lämnar en intresseanmälan, skickar jag dig mer information. Jag lovar dig du kommer att få något som inte finns någon annanstans idag – förutom att du kommer att må bättre. Det enda du behöver göra är att investera din tid och kostnaden för den digitala plattformen där jag lagt in övningarna. Vi tränar tillsammans via datorn i ett digitalt möte varje vecka 1 timme per gång – totalt 10 timmar. Dessutom får du testa andra typer av övningar (5 i veckan) i 10 veckor. Det blir 50 spännande övningar på allt möjligt. Mina kunder tycker detta är fantastiskt och säger att de aldrig hade kommit i kontakt med alla dessa spännande metoder om det inte vore för mig och den här möjligheten. Unna du dig detta också!

Välmående hälsningar

Monica Ivesköld

Öka dina intäkter – går det?

GapAbsolut! Du kan öka dina intäkter på olika sätt. Allra först behöver du ta reda på vad du vill, sedan var du står. Det bildas ett GAP som blir påtagligt. Genom att synliggöra gapet ökar din medvetenhet. Då kan du ta beslut kring vad du ska göra för att öka. När beslutet är fattat är det bara att ”svälja” och ta emot.

Det kan handla om pengar, tid, antal affärer och mycket mer. Du kanske rentav är i ett stadium där du vill ändra din karriär? I så fall kan du läsa mer om hur du går tillväga här:
Karriar-ar-det-framgang-eller-lycka. Jag är en av årets skribenter på driftig.nu – vilket är ett hedersuppdrag som jag är mycket tacksam för.

Öppna dina vidder och se dina möjligheter. För att öka dina intäkter måste du synliggöra ditt mål, din önskan och det resultat du vill skapa. I en av Facebook-grupperna pågår just nu en sparkampanj där varje individ kan spara 12.000 kronor per år.  Jag vet personer som sparat många fler tusenlappar på endast några månader. Allt handlar om planering och medvetenhet. Själv upptäckte jag för några år sedan att jag har arbetat i organisationer som inte hade betalt in pensionspengar. De hade inte ens Kollektivavtal. Detta föranledde att jag var tvungen att själv spara stora summor varje månad. Inte helt enkelt, som du säkert förstår. Att bli tvingad till att ta beslut kräver stöd och eftertanke. Ibland är DET också en framgång.

Nya vidderSamma sak gäller företagets intäkter. Att tänka smått, skapar små intäkter – att tänka stort, skapar stora intäkter. Ibland är det tuffare än vi tror och då gäller det att vara uthållig (en god egenskap). En annan viktig ingrediens är MOD, mod att våga förändra. Om du gör som du alltid har gjort, sker ingen förändring.

Därför har vi nu digitaliserat en av våra framgångsrika kurser i försäljningsökning. Vi startar den 23 mars och lovar att du som hänger med kommer att nå ny framgång, nya intäkter och/eller nya insikter. Förändra ditt synsätt, öppna dina vidder!

Vill du hänga med? Du som anmäler dig före den 10 mars får kursen till kraftigt rabatterat pris. Du kan anmäla intresse via denna länk, så får du mer information:

Öka din försäljning

Öka din försäljnVi kommer att hålla en timmes webinar varje måndag inkl 15 minuter hypnos. Varje tisdagsmorgon kör vi 15 minuter hypnos igen. Sedan får du tillgång till en plattform med övningar som garanterat tar dig vidare mot öppna vidder. Exakt vad du vill, hjälper vi dig med att lokalisera. Du får mängder med mallar som stöder och hjälper dig. Givetvis många härliga tips och övningar som tar dig framåt.

Denna kurs har jag kört handledarledd i över 10 år. Framgångarna är stora hos deltagarna. Här ser du hur en av grupperna lyckades. De ökade på samtliga punkter. Nedersta staplarna är före och stapeln ovanför är efter.

Vi kommer tillsammans att tävla och streta mot öppna vidder! Grupptrycket gör sitt. Häng med! Din investering blir lönsam – under förutsättning att du koncentrerar dig på detta under 10 veckor.

Välkommen att höja dina intäkter!

Monica Ivesköld
Monica@resultat-direkt.se

 

 

 

 

 

Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Pinterest