Inflammation i samband med sjukdomar

I en intressant rapport av dr Paul Clayton och Colin Rose BSC, står följande om Alzheimers och Diabetes.

Frisk hjärna

Alzheimers sjukdom

Inflammationer är signifikant för Alzheimers sjukdom. Redan för många år sedan märktes en skillnad för de patienter som tog inflammationshämmande mediciner.  I en undersökning kallad Honolulu-Asia Aging Study, fann man att män med stora inflammationer var tre gånger mer benägna att få Alzheimers och demenssjukdomar.

Alzheimers sjukdom är en komplex process men kroniska inflammationer ingår således och dessa i sin tur skadar cellerna. I en stor studie konstaterades att tillsatser av Omega 3 reducerade skadorna med 20-30%.

California Universitetet har publicerat en artikel i the Journal of Alzheimer’s Disease i vilken det går att läsa mer om vilka näringsämnen som förbättrar för Alzheimers patienter. Framförallt har de konstaterat att vitamin D3 är mycket bra.

Diabetes

På Harvard Medical School har de fått fram en tydlig koppling mellan kroniska inflammationer och Diabetes typ 2. De har noterat att celler som innehåller fett släpper ifrån sig pro-inflammatoriska kemikalier vilka i sig hämmar förmågan att reglera blodsockret.

Kombination av överflödigt kroppsfett, kolhydratrik diet och otillräcklig motion leder till kroniskt förhöjda sockernivåer. Förhöjt blodsocker skapar i sin tur åldersprodukter (AGE) och skador på vävnader som i sin tur leder till skador på ögon, njurar och hjärna.

Diet med näringstillskott och glykemisk belastning (GL) höjs blodsockret endast måttligt vilket bör kombineras med motion och viktminskning.

Detta visste du kanske …

Men frågan är: VAD kan vi göra åt det?

Följ mina kommande blogginlägg så får du tips.

 

Med hopp om ett friskare år

Monica

 

 

Tagged with →  
Share →
0 comments
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On PinterestVisit Us On Google PlusCheck Our Feed