Konsten att döda – av Sören Bondeson

Konsten att döda - Sören BondessonJag går många utbildningar i ämnet ”Skriva skönlitteratur”. En av de digitala kurser jag går i år, innehåller även uppgifter att läsa specifik litteratur. Vi har i gruppen läst böcker, både bra och dåliga. Samtliga har jag recenserat. Nu var det dags att läsa något om själva uppbyggnaden. Det blev Sören Bondesons fantastiska bok – Konsten att döda – Så skriver du en kriminalroman.

Den här boken tillhör definitivt en av de bättre på marknaden och kunskapen från den kan användas i allt skrivande, inte bara kriminalromaner.

Det mesta var matnyttigt i boken. Jag har hört det tidigare, läst om det, studerat det, och ändå var det presenterat på ett lättfattligt sätt som gav merinsikter. Noggrant gick Bondeson igenom allt det viktiga som är ingredienserna till en bra bok. Han beskrev olika genre, hur man gör texten levande och hur man skriver dialog. Jag fick en insikt när det gäller den inre monologen som kan vara både direkt och beskrivande. Att våga byta tempus, exempelvis i en inre direkt monolog, har jag inte tidigare funderat över.

Jag hävdar att det är mycket viktigt att göra noggranna personlighetstester på sina karaktärer för att förstå dem. Bondesons bok bekräftar verkligen detta. Hur ska du veta hur din karaktär tänker om du inte vet hur hens personlighet tar sig uttryck?

En annan viktig insikt som jag fick när jag läste boken var de olika typerna av dialog, dvs direkt, undvikande och symbolisk. Att dialoger är förknippade med undertexter, visste jag redan, men här fick jag några spännande idéer som jag måste testa i mina romaner.

Boken talade så klart om karaktärer och perspektiv. Han delar frikostigt ut en mycket tydlig checklista på hur vi ska bygga upp varje karaktär. Själv jobbar jag hårt med perspektiven. Har en tendens att blanda ihop när jag kommer i ”flow”. Nu fick jag ytterligare idéer kring hur jag kan skriva växelperspektiv. Det blir en ny utmaning för mig, inser jag.

Bondeson gick igenom scenerna och gav en utmärkt checklista för dessa såväl som att ställa sig frågor för att bygga upp romanen. Han rekommenderade att göra en synopsis utifrån följande:

  1. Scenario
  2. Nedbrytning till scener
  3. Gestalta scenerna

Och precis som jag alltid hävdat, bekräftar han att synopsisen givetvis är ett levande dokument, dvs den ändrar sig hela tiden, baserat på vad som händer och de vägar som huvudkaraktären väljer att ta. Han säger att utan scenario går vi vilse. Jag, som är planerings-freak, brukar säga att det då blir som att delta i en orientering utan karta och kompass. Sedan ger han användbar checklista för hur vi ska skapa ett scenario och vilka viktiga frågor vi måste ställa oss.

Längre fram i boken skriver han om berättarteknik och hur vi bygger upp intrigen. Han synliggör några skrivarmodeller såsom Sjustegsmodellen och även Hjältens resa. Avslutningsvis ställer han viktiga frågor för reflektion, beskriver vad det är som skapar originalitet i boken och hur vi går tillväga för att skicka till förlag.

Bondesons bok är definitivt en av de bästa böckerna avseende att skriva. Den får full pott, dvs 5 pennor av 5 möjliga. Mina allra varmaste rekommendationer får boken, framförallt för att den även innehåller texter där Bondeson analyserar och förklarar det som han betonar i boken.

Jag har tidigare rosat Kristina Svenssons Författarboken  och även Kim Kimselius bok Att hitta glädje i skrivandet. Dessa tre böcker kommer framgent att vara mina stöd i mitt skrivande.

Varma skrivar- och läsarhälsningar
Monica

Tagged with →  
Share →