Layout / Design / Formgivning

20 veckors digital utbildning i Layout / Design / Formgivning för dig som vill skapa websidor, nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial, broschyrer, produktblad, sidor i sociala medier osv, på ett professionellt sätt.

Du får tillgång till teori såväl som praktiska övningar för att öka din kommunikation utifrån de regler som finns. Här lär du dig alla tipsen som ökar läsbarheten – oavsett om du ska producera material i papper eller digitalt.

Var 14e dag får du minst 5 nya övningar i vår digitala plattform.

Priset för denna unika utbildning är endast 3.900 SEK exkl moms (totalt 4.875 kronor). Egentligen otroligt eftersom du för mindre än 200 SEK per vecka får en kompetens som andra avundas. Denna kurs är helt komplett och ger dig all information kring layout, uppställningar, mallar mm. Den bygger på många års forskning kring layout. Under 80-talet satt jag själv med som representant för SiS (Standardiseringskommissionen i Sverige) för framtagning av skrivregler. Du kan även köpa enbart boken om Layout (Handbok för textproduktion). Här kan du beställa enbart boken Handbok för textproduktion.

Här beställer du kursen: 20 veckors digital utbildning inom Layout

Innehåll:

Layout innehåll