Norman Doidge’s bok: Brain’s Healing Energies

Norman DoidgeDet här är en mycket intressant film som handlar om neuroplastik och hur du kan minimera smärta. Länge har vetenskapen sagt att hjärnan var något vi inte kunde bota hur som helst. Nu vet man att så inte är fallet. Det finns revolutionerande teknik som leder till radikala förbättringar för exempelvis kronisk smärta, stroke, hjärnskador, Parkinson, MS, autism, inlärningsproblem, Downs syndrom och även viss form av blindhet.

Titta gärna på länken genom att klicka här.

Doidge diskuterar hur han kommit fram till vissa påståenden i sin bok. Han talar bland annat om att psykologen Moskowitz insåg att kroppens ryggrad har en förmåga att dämpa smärta – om vi tillåter det. En annan intressant aspekt är att kronisk smärta är en skada på hjärnan, inte bara på kroppen. Enligt Doidge bok och Moskowitz upptäckt kan vi således påverka smärta utifrån övningar.

Detta stämmer väl in på det som jag själv har lärt mig. Jag har med hjälp av hypnos dämpat smärtan för min reumatism.

På filmen diskuteras även Moshe Feldenkrais metoder, något som jag personligen också har många erfarenheter utifrån, framförallt arbetar jag dagligen med Feldenkrais avslappningsövningar (andningsövningar).

Hjärnans och kroppens motorik/rörelseschema hänger ihop. Du kan, enligt Feldenkrais, ändra ditt rörelseschema för att förändra smärta.

Lite om Feldenkrais

Vetenskapsmannen och fysikern Moshe Feldenkrais (1904-1984) inspirerades av judo och andra österländska kampsporter. Hans metod baserar sig på omfattande kunskaper i anatomi, neurologi och ingående studier av människans utvecklingsfaser. Syftet är att höja individens medvetenhet både kroppsligt och mentalt.

Genom att fokusera på känslan och upplevelsen av rörelsen kan nervsystemet utveckla funktioner och samband med individens rörelsesystem.

Uppmärksamheten riktas framförallt mot HUR rörelsen sker. Denna medfödda förmåga att lära genom att känna och uppleva, påverkar ett litet barn i dess rörelseutveckling, exempelvis att lära sig att gå utan att någon förklarar hur detta skall ske. Detta kallas för sensomotorisk träning.

Citat av Feldenkrais:

”Att göra det omöjliga möjligt, det möjliga enkelt, och det enkla behagligt”

Slut citat

Doidge berättar också om en granne som var dyslektiker. Genom att använda ljud, kan vi tala till hjärnan och översätta informationen till elektriska vågor. Genom att använda denna teknik, berättar Doidge, kunde de hjälpa personer med dyslexi. Efter 1,5 år kunde grannen ta en högre studieexamen exempelvis. Detta kan även användas vid autism.

Några fler tankar kring neruroplasticitet

The Brain’s Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers, är psykiater Norman Doidge’s andra bok. Den är en uppföljare till hans bok The Brain That Changes Itself 

I boken ägnar han ett kapitel åt Moshe Feldenkrais. Först ur ett bibliografiskt perspektiv men även hans tidiga förståelse av neuroplasticiteten.

Språkets begränsningar

“The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.”

Så sant. Världen är verkligen inte bara vit och svart.

Det är lättare att förstå varandra när vi är vänner och har etablerat en gemensam upplevelse för orden än att tala exakt för att hoppas bli förstådd.

Smärta går att lindra således och jag är verkligen för alternativa metoder även om jag inte negligerar läkare eller mediciner.

Monica Ivesköld

Tagged with →  
Share →
0 comments
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On PinterestVisit Us On Google PlusCheck Our Feed