Promenera och skriv samtidigt – går det?

Att promenera skapar hälsa. Själv går jag gärna en stavgångspromenad lite då och då när jag inte spelar golf.

Genom att promenera dagligen tänker vi klarare, motar infektioner, depressioner, höjer immunförsvar och lever friskare. Genom att gå ofta, gärna varje dag, får vi stora hälsoeffekter. Att röra på sig trettio minuter per dag gör stor skillnad.

Den här månaden har jag dessutom haft ett antal sommarutmaningar via Viktväktarna. Exempelvis gick jag en dag extra mycket upp och ner i trapporna. Så snart jag skulle gå i trappan inomhus, valde jag att gå upp och ner en extra gång. Det blev så mycket gående den dagen att jag fick två aktivitetspoints på köpet.

Igår skulle jag göra knäböj så snart jag reste eller satte mig på en stol. Du anar inte så många knäböj det blev.

Forskningsbegreppet NEAT (non exercise activity thermogenesis, icke träningsrelaterad aktivitetstermogenes) beskriver den energi som vi därmed gör av med. Kanske är den nyckeln till att vissa förblir smala. En låg NEAT-nivå bäddar för fetma med välfärdssjukdomar och till och med en för tidig död.

Vet du att man i Japan började med stegräknare redan på 1960-talet? Själv har jag kopplat appen Hälsa med viktväktar-appen. Idag har jag sorterat och vikt tvätt och redan – genom att springa i trapporna – gått närmare 900 steg och fått min första aktivitetspoints.

PromeneraNär du promenerar föds nya hjärnceller – visste du det? Steve Jobs höll ofta promenadmöten och visste hur kreativitet stärks av kroppslig aktivitet. Kognitiva funktioner utvecklas och vi blir bättre på koncentration, omdöme och problemlösning. Minnet stärks. Biokemiskt utlöses stimuli i hjärnan som höjer serotoninhalter, noradrenalin- och dopaminnivåer som påverkar vakenhet, humör och sinnesstämning. Ny forskning berättar om att hjärnan ”rensas” med hjälp av det glymfatiska systemet. Det innebär att giftämnena rensas ur. Ju mera fysisk aktivitet vi gör under vakentid, desto bättre bryts hjärnans avfallsprodukter ner under sömnen.

Promenader kan vi ägna oss åt, långt upp i ålder.

Många frågar mig: Går det att gå och skriva samtidigt?

Svaret är: Ja visst! Det går utmärkt. Så här gör jag.

Tala inSpela in scenen samtidigt som du går

Så här gör jag när jag är ute och går och samtidigt håller på att skriva en roman, vilket händer lite då och då.

Jag sätter igång mitt mailsystem, se bild. Skickar mailet till mig själv. Klickar på mikrofonen (se bild) och börjar tala in. Jag brukar tala in en scen i taget. Sen skickar jag mailet. När jag är hemma igen, kopierar jag texten och klistrar in i mitt manus.

***

Testa du också. Det funkar strålande! Du får både arbetat och motionerat på köpet.

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Tagged with →  
Share →