Retoriken är viktig när du föreläser

Inom retoriken sägs det finnas tre möjligheter för oss talare att nå våra lyssnare. Dessa tre är:

  1. Undervisa, dvs lär ut något. Du kan förmedla information och fakta som intresserar din åhörare.
  2. Behaga eller glädja, dvs skapa välvilja hos åhöraren som då kanske låter sig påverkas.
  3. Berör, dvs väck åhörarens känslor.

När du föreläser bör du således se till att du uppnår de tre ovanstående punkterna. Detta gäller även om du skapar en pitch, vilket jag förespråkar att alla författare gör exempelvis. Genom att använda dig av ovanstående punkter blir din kommunikation mer effektiv.

Undervisa, behaga, berör

Tillåt möjligheterna vara inriktade på åhöraren!

Dessa är fokuserade på föreläsarens egenskaper, dvs dina.

Sedan har du, vad vi inom retoriken kallar:

  1. Etos, dvs en förtroendeingivande, personlig framtoning som skapar kraft bakom dina ord.
  2. Logos, innebär att du levererar fakta såväl som argument som är relevanta för din åhörare. Formulera dem utifrån åhörarens förkunskaper och förutsättningar.
  3. Patos, är att visa engagemang för ditt ämne (din produkt, tjänst eller idé). På så sätt rycks åhöraren med och blir intresserad.

Om du uppnår ovanstående tre punkter inom retoriken, känner din åhörare sig känslomässigt påverkad.

Då har du skapat ”sann kommunikation”.

Dessa tre sistnämnda retoriska verktyg används alltid när vi skapar en pitch. Vill du läsa mer om hur du skapar en pitch, kan du klicka på länken här.

Nyhetsbrev, bloggar, inläggIdag kan du vinna början av onlinekursen ”Skapa nyhetsbrev, inlägg och bloggar”. Tävla genom att klicka på länken och välja BOKA. Du bokar ingen kurs utan endast själva tävlingen.

Den här kursen är normalt på 5 veckor men du kan vinna en av veckorna. I den stora kursen tipsar jag om gratis-appar som hjälper dig automatisera.

Lycka till med retoriken och möjligheten att vinna!

Retoriska hälsningar

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Tagged with →  
Share →
0 comments
Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Pinterest