Skiljetecknen – många viktiga tips

När du skriver text, kan det vara bra att känna till att det idag finns många härliga skiljetecken. Detta är något som jag tar upp i några av mina skrivarkurser online.

Här ser du en bild över vilka som finns:

Skiljetecken

De olika strecken är också olika långa. Se nedan exempel:

–                         Divis (bindestreck eller minustecken)

–                        Ett längre streck som ibland kommer upp i datum och liknande

―                      Tank- eller talstreck

Skiljetecken 2Skriver du i Word, kan du se vissa, annars osynliga, skiljetecken såsom mellanrum/blanksteg, indrag, blankrader osv genom att klicka på baklänges-P. Detta tecken hittar du i Start-menyn under Stycke-format.

Klickar du på detta tecken, omvandlas alla skiljetecken i skärmen. Du ser även tabulatorer (små pilar), radbrytningar (enter) såväl som mjuka radbrytningar, skillnaden mellan hårda och mjuka mellanslag/blanksteg mm.

Här kan du exempel på mellanslag:

Skiljetecken 3

Denna text är skriven med vanliga blanksteg. Men i dubbelnamn etc, kanske du inte vill bryta. Då gör du hårda mellanslag, dvs

Lars Olof Svensson (här kan du se gradtecknet som symboliserar hårt mellanslag)

Bild över synbara hårda respektive mjuka radmatningar:

I Word finns olika format:

  • Teckenformat
  • Styckeformat
  • Avsnittsformat
  • Sidformat

Teckenformat

Här påverkar du tecknets utseende.

Styckeformat

Här påverkar du hela styckets format, dvs allt från indrag till hur det får brytas för ny sida.

Avsnittsformat

Här påverkar du om du vill att första sidan ska ha ett eget utseende till skillnad från övriga sidor. Det kan också vara så att du vill ha en bilaga liggande mitt i texten i en rapport.

Sidformat

Här ställer du in marginaler mm.

Indrag

Om du vill dra in texten i form av olika typer av indrag, räknas detta också som ett skiljeformat. Här kan du se några olika.

Texten är indragen och när du byter rad blir nästa rad också indragen.

Den här texten har ett första radsindrag. Det används när du skriver skönlitteratur på alla stycken utom det första i kapitlet eller scenen. Lägg märke till att det enbart är första raden som är indragen. Indraget kan du ställa in här:

Indrag

Ofta används ”fyrkantsindrag” i skönlitteraturen, dvs ett indrag som är lika brett som tecknen är höga.

  • Den här texten har ett hängande indrag. Det används när du skriver text som du vill ha indragen för alla rader UTOM första (där du har en bomb, som punkten kallas). Användbart när du skriver i punktform exempelvis.

Jag hoppas med detta att du får lite nytt grepp om skiljetecken och andra finesser i Word.

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Tagged with →  
Share →