Testläsning

Här är några viktiga tips för dig som har en text som ska testläsas eller för dig som ställer upp som testläsare. När du startar processen med testläsning tänk då på nedanstående.

Testläsning

Kom överens om vad som ska göras

Till dig som skickar din text till testläsare:

Det är viktigt att du är tydlig. En del tror att de ska korrekturläsa texten men det kanske inte är din önskan. Du vill inte att de gör några språkändringar eller finjusteringar av texten, inga rensningar, inga kommentarer om rubriker etc. Kanske vill du att de ska se efter den röda tråden – om allt hänger ihop. Säg då det!

För dig som testläser:

Ta reda på författarens förväntningar! VAD vill författaren att du ska göra?

Fullfölj överenskommelsen

Till dig som är författare:

Följ upp att din testläsare gör det som du förväntar dig – och var tydlig!

Till dig som testläser:

Gör endast det som ni kommit överens om. Är något otydligt, så fråga. Respektera författarens önskan.

Antalet sidorRegler och riktlinjer

Till dig som är författare:

Ta reda på testläsarens kunskap. Kanske är det inte rätt person som ska göra testläsningen, kanske har hen inte språkliga kunskaper osv. Diskutera antalet sidor som ska läsas.

Till dig som testläser:

När du granskar måste du ha kontroll på vilka regler och riktlinjer du ska följa. Använd exempelvis Svenska skrivregler från Språkrådet och Svenska Akademiens ordlista (finns även på nätet som SAOL).

Du behöver känna till hur siffror och förkortningar skrivs. När används genitiv-s exempelvis i förkortningar osv.

Motivera ändringar och förbättringar

Till författaren:

Begär att testläsaren motiverar förslag till ändringar.

Till testläsaren:

Skriv gärna kommentarerna som kommentarer om det är en Word-text, och lägg in motiveringar till dina förslag på ändringar. Använder du en PDF-fil, kan du utnyttja kommentar-funktionen i Adobe-programmet.

Ifrågasätt aldrig författarens kompetens

Till dig som författare:

Var tydlig om vad du behöver hjälp med och vilken kompetens du själv besitter. Exempelvis brukar jag förklara för mina testläsare att jag har utbildat i layout, design och formgivning i över 30 år och därför inte behöver någon hjälp med detta.

Till dig som testläsare:

Ställ frågor till författaren om du är osäker på hens kompetens. De flesta författare letar ständigt efter sin egen röst. Kanske du tycker att den verkar fel. Argumentera då men bara om du är 100% säker på att något är oklart eller otydligt. Behöver du kommentera så gör detta på ett pedagogiskt sätt men fråga gärna. Kanske finns det någon otydlighet som författaren kan förbättra, något som hen inte tänkt på eller tar för givet. Kom ihåg att vi alla vill skapa något riktigt bra.

Lycka till med testläsningen!

Monica

Tagged with →  
Share →
0 comments
Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Pinterest