Tips för att skapa trovärdiga karaktärer

Detta är ett ämne som jag redan skrivit massor om. Hur skapar du en levande, trovärdig karaktär? Här är några ytterligare tips.

En karaktär måste vara både god och mindre god. Ytterligheterna är det som skapar hågkomster. De måste utvecklas både i det yttre (baserat på handlingarna) och det inre. Tillåt dina karaktärer att beröra läsaren, att inspirera till läsande och kanske att både älska och tycka de är motbjudande.

PersonlighetsutvecklingSjälv skriver jag aldrig en roman utan att göra personlighetstester på mina karaktärer. Jag vill i detalj veta HUR de agerar i olika situationer. Min onlinekurs ”Utveckla dig själv och dina karaktärer” – som är på 12 veckor – innehåller 30 olika tester (52 lektioner). De flesta deltagare älskar dessa. Dels får de testa sig själva, dels sina karaktärer som då framstår i en helt ny dager.
Just nu kan du – som är intresserad av att utbilda dig – få köpa denna kurs med 50% rabatt eftersom jag lägger ner verksamheten till nyår. Missa inte chansen!

Alla testerna kan du sedan köra om och om igen – år ut och år in.

Vad kännetecknar din karaktär?

Vilka är hens egenskaper? Detaljer som ålder, längd, hårfärg och karaktärsdrag skapar en personlighet. Karaktärens intressen, ovanor och problem hjälper läsaren att få en uppfattning om karaktären och att identifiera sig med den.

Skapa en detaljerad profil. Du ska inte delge läsaren allt men du ska själv ha en mycket tydlig bild av din karaktär och hur hen agerar i situationerna.

Du kan leta efter foton i bilddatabaser som stämmer in på dina karaktärer (något som jag brukar tipsa om i mina skrivarkurser). Bilderna kan du använda för att presentera karaktärerna i sociala medier.

Vilken bakgrund har din karaktär och vad bär hen på?

  • Ursprung, allmänbildning, upplevelser sätter spår hos oss alla. Var kommer din karaktär ifrån? I min roman ”Porten till friheten” kommer Henrietta från Malmö.
  • Vad har karaktären upplevt? I min roman har Henrietta haft en fruktansvärd barndom och ungdom. Det har präglat henne.
  • Vilket förhållande har karaktären till föräldrar och syskon?
  • Vad gillade karaktären som barn?
  • Vilken utbildning och vilka jobb har karaktären?

Skriv en biografi eller använd dina egna upplevelser genom livet i din text.

Vilken värdering har din karaktär och hur konfliktar hen?

  • Värderingen är avgörande för din karaktärs motivation och utvecklingsmöjligheter.
  • Vilket konfliktbeteende har hen? Detta går att testa, något som mina deltagare får fördjupa sig i framför allt i onlinekursen ”Skriva spänning” där de måste analysera antagonistens och protagonistens beteenden i konflikterna. Vi har alla tre olika beteenden i samband med konflikter och du kan lära dig dessa genom att mäta.
  • Är din karaktär en optimist eller pessimist? Detta går att mäta.
  • Är karaktären introvert eller extrovert?
  • Vilket beteende har din karaktär vid köp, exempelvis? Låt oss anta att hen ska köpa bil. En del köper bil baserat på mjukheten i sätena och färgen på chassit medan andra tar reda på bränsleförbrukning och körhastighet.

Skapa en lista för din karaktärs attityder och beteenden.

Hur samarbetar din karaktär med andra?

Detta är beroende av personligheten, vilken således går att mäta fram. Personligheten ligger också till grund för lämpligheten för olika yrkesroller, intressen och beteenden. Du måste veta hur din karaktär beter sig, vilket kroppsspråk hen har osv.

Genom att gestalta ansiktsuttryck och kroppsspråk, skapar du trovärdighet. Är din karaktär blyg eller pratsam? Gillar hen stora folksamlingar eller att sitta på kammaren? Dessa sistnämnda är ofta knutna till om personen är introvert eller extrovert, dvs hur hen får energi.

Tänk film när du gestaltar dina karaktärer.

Vad behöver din karaktär utveckla för att växa?

En roman som inte har en karaktär som utvecklas både fysiskt och mentalt, är helt ointressant. Vad ska din karaktär lära sig under resan? Vilka erfarenheter ska hen få och hur påverkar dessa hens personliga utveckling? Kom ihåg att personligheten INTE ändras, men beteendet. Hur påverkar detta karaktärens handlingar? Skapa autentiska personligheter så att läsaren stimuleras och kan identifiera sig med dina karaktärer.

Skapa en skiss av karaktärens utveckling. Du kan göra den med mindmap-program, i Excel eller genom att rita. Häng gärna upp detta framför dig när du skriver. Gör du det som en tidslinje, kan du även använda dig av färdiga mallar i PowerPoint.

Lycka till!

Monica

Tagged with →  
Share →