PowerPoint – digital kurs

PPTVill du ha ”värktyg” eller verktyg? Minska stressen och öka effektiviteten genom att lära dig skapa professionella presentationer på ett smidigt sätt. Vi utgår från ditt behov och inte vad programmet egentligen kan.

Var 14e dag i 20 veckor får du ett antal tips och övningar, dvs ca 5 övningar per vecka. Det betyder att du blir 50 erfarenheter rikare efter genomgånget program.

Målet är exempelvis att:

  • Du enkelt och snabbt ska kunna arbeta med dina PowerPoint-bilder och skapa professionella presentationer som går hem
  • Känna dig säker i ditt förhållningssätt till programmet och därmed arbeta smart och enkelt
  • Lära dig mer om de funktioner och finesser och få fördjupad kunskap som gör att du kan frigöra tid till annat
  • Skapa 8 PowerPoint-bilder på 8 minuter 

MusfällanFörkunskaper: Inga.

Eliminera musfällan – ta kommandot över PowerPoint!

Genomförande

PPTNycklar till effektiv vardag (som är vårt koncept) innebär att du arbetar utifrån dina egna arbetsuppgifter för att få kontroll och känna säkerhet inför dina dagliga uppgifter. Du arbetar direkt i ”skarpt läge”. Du varvar teori och prak­tiska övningar för att få ett snabbt och bestående resultat.

Skriftlig förstudie

Alla våra kurser inleds med en skriftlig enkät där du får möjlighet att reflektera över din egen grundkunskap.

Skriftliga instruktioner

Du får skriftliga instruktioner som stöttar ditt utförande av uppgifterna, filmer som presenterar övningar, förklarar teorin och visar exakt hur du ska göra.

Tidsåtgång: 20 veckor

Avsätt ca 2 timmar per vecka för eget arbete och inlärning (beroende på hur mycket du vill träna).

HUR?

Du loggar in i studieplattformen där det finns en flik med avsnitt som vardera innehåller 5 moduler. Varje modul innehåller video­filmer, pre­sentationer, filmade instruktioner som i detalj visar hur du ska göra, övningar mm. Du får länk till en enkät som mäter ditt behov och efteråt mäter du din kunskapsökning och dina framsteg.

Studieplattformen med videofilmer som berättar exakt hur du ska göra

Var 14e dag får du ett nytt avsnitt med ett antal moduler. Du studerar i din egen takt under 20 veckor.

Extra coachning (option)

  • Varje vecka skickar du in övningar till din handledare och får personlig coachning via e-post eller Skype. Du kan även anmäla dig till webinar där du kan ställa frågor live.

OBS att i alla våra Nycklar till vardagen-kurser ingår både grund, fortsättnings- och påbyggnadsutbildning!

Här är länk till bokning, om du önskar gå PowerPoint-kursen.

Här ser du en referens från en av deltagarna i vårens kurs:

Ref PPT Filippa Lindh