Utbildningar

Digitala utbildningar

Vi erbjuder framförallt digitala utbildningar. Dessa kan du köra direkt från din egen dator. De är olika långa. Samtliga – utom några få – är knutna till webinar, där vi undervisar i realtid. Flertalet har tillgång till studieplattform med olika avsnitt med filmer som tydligt visar hur du ska göra. Skriftliga instruktioner finns i plattformen. OBS att i våra digitala utbildningar ingår – beroende på kurs – alltid något (ibland samtliga punkter) av nedan:

  • Webinar (där vi undervisar i realtid direkt via din dator)
  • Studieplattform (där du får tillgång till skriftligt material, videofilmer som visar hur du gör, instruktionsfilmer, bilder, mallar osv)
  • Coachning (du kan boka coachning till din kurs – option)

Handledarledda utbildningar

Vill du ha handledarledd utbildning exempelvis till ditt företag, erbjuder vi detta också. Begär offert. Vi skräddarsyr efter ditt behov och önskan. En del utbildningar körs via internat. Du kan även kombinera, dvs få både digitala och handledarledda = Blended e-Learning.

Föreläsningar

Många efterfrågar föreläsningar på plats i organisationen. Detta erbjuder vi också. Begär offert. Vi skräddarsyr och även här kan du få tillgång till Blended e-Learning.

Blended e-Learning

Med blended e-Learning menas att vi blandar olika metoder. Det kan exempelvis vara så att en viss del av utbildningen sker handledarlett på plats hos dig, medan en annan del av utbildningen sker digitalt. Du kan även få tillgång till traditionell e-Learning.