Utdrag ur inledningen av boken ”FramgångsRIK & Lycklig”

Tänk om du kunde slita mindre och öka din effektivitet med 15- 80% samt må gott, nå dina mål, skapa resultat som gör dig framgångsRIK OCH lycklig!   Hur?
Jag vet att det går…

Framgång ser olika ut för varje människa – lycka likaså. Det går inte att definiera framgång eller lycka. Framgång är ofta resultatet av upplevelsen av mer tid och mer pengar, dvs då upplever vi oss framgångsRIKA.

Det är sällan att vi kämpar för att nå mål. Vi kämpar för att nå resultat, baserat på målet. Ett resultat som skapar känslan av framgång.  Egentligen eftersträvar vi inte själva framgången utan upplevelsen av lycka.

Många forskningsresultat finns kring detta – även om de inte är så kända för gemene man. Vi vet exempelvis att människor som når mål som de länge eftersträvat, inte nödvändigtvis behöver känna lycka. Inte heller upplever alla, som får en högvinst i form av pengar, lycka.

Vad är det då som skapar lycka hos oss? Enligt många forskningsresultat är det vägen mot känslan av framgång. Målen har därför en viktig funktion. De leder oss mot denna känsla. Under förutsättning att känslan är ”rätt” definierad, så upplever vi framgång kopplat till lycka. Ibland har vi däremot inte definierat vad vi egentligen vill ha.

Det är min förhoppning att du – genom att läsa min bok – kan hitta exakt det som ger dig lycka, dvs din framgång (bli FramgångsRIK).

Vi vet också att många känslor kring lycka är förenade med tid och pengar. Vill du bli ”tidsmiljonär” (utan att gå i pension)?

Jag har arbetat med allt som står i boken i närmare 30 år och många av mina deltagare har skapat förutsättningar för framförallt tidsvinster.
Följ mina råda och instruktioner och du kommer att få en garanterad, ny upplevelse. Du kan köpa min bok här.

Välkommen att höra från dig!
Monica