2 hot som dagens verksamheter bör undvika

Jag citerar Jason Fried när han säger att det finns 2 hot i dagens verksamheter. Han kallar detta för M & M – och vi talar inte om godis nu.

M & M betyder Manager (chefen) och Möten. 2 saker som definitivt stör resultatskapandet. Alla chefer stör – oavsett om deras syfte är att hjälpa eller ej, enligt Jason. Så fort chefen visar sig, blir det ett avbrott. Ändå är det viktigt att chefen visar sig. En duktig chef MÅSTE hålla sig synlig, finnas till hands och vara ett stöd för medarbetaren. En utvecklande chef, tänker ofta på att inspirera och engagera – inte på att avbryta. Som chef måste du ta reda på exakt när din anställde behöver ditt stöd.
Hur gör du det?

Möten, framförallt inom offentlig sektor, är fullständigt ”fördummande” – åtminstone när de upprepar samma sak om-och-om-igen. Lägg märke till hur engagerade medarbetarna är när det väl är dags. De sitter med sina egna mobiltelefoner och försöker göra någon uppgift som inkommit via mail, eftersom de redan vet vad som ska ske på mötet. Alla inser att dessa möten oftast är så statiska att de – utan problem – kan ägna tiden åt annat. Ändå envisas en del organisationer med att fortsätta ha möte efter möte (om samma sak). Tydliga handlingsplaner med exakt tid för deadlines och sanktioner för de som inte uträttat vad de ska, saknas.

Ett möte leder till ett nytt möte. Gissa vad dessa möten kostar? Låt oss anta att en medarbetare har 20.000 i månadslön.
Denne medarbetare sitter i möten 1 timme, 2 ggr per vecka, dvs 2 timmar.
Vi har ungefär 160 timmar/månad, dvs denne person kostar 125 kronor + sociala omkostnader, dvs totalt 250 kr/tim. För 2 timmar/vecka blir detta 500 kr/vecka. Och han sitter inte där ensam. Nej, det är oftast ett 10-tal personer samtidigt i denna typ av möten. Det innebär att mötena – om du bara har 2 st i veckan – kostar verksamheten minst 5.000 kr.
Och detta är endast själva kostnaden för deras tid.
Sedan tillkommer kostnaden för borttappad produktivitet.
Nu måste vi lägga till det dubbla, för det är oftast så att denna person levererar något som kostar dubbelt upp. Kostnaden för denna 10-mannagrupp är nu uppe i 15.000 kr/vecka.

ÄggHanden på hjärtat, hur många möten har ni egentligen?
Hur många personer deltar i dessa möten, vecka efter vecka??
Hur mycket tid och produktivitet tappar ni?

Klicka här om du vill lyssna på  Jason Fried?

Vill du lära mer om effektiva möten?
Läs min serie om Möteseffektivitet här!

Jag önskar dig en avslappnad, glad påsk med många privata, givande möten
Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

 

 

Tagged with →  
Share →