Antioxidanten Lutein

Lutein är ett fettlösligt pigment från växtriket, som framför allt finns i mörkgröna grönsaker som spenat och broccoli exempelvis.

Det finns studier, enligt källan Linköpings universitet, där man tidigare har tittat på eventuell nytta av lutein vid Parkinsons sjukdom. En forskargrupp vid Linköpings universitet har i en tidigare studie tittat närmare på antioxidanten lutein.

Forskarna fann i sin förra studie att lutein kan ha inflammationsdämpande effekter i immunceller från patienter med kranskärlssjukdom. De såg också att lutein kan lagras i immunceller, vilket innebär att det är möjligt att bygga upp en reserv av lutein i kroppen.

Forskarna ville därför ta reda på om det går att påverka nivåerna av lutein i blodet genom att öka intaget av lutein genom kosten. I den nya studien har forskarna undersökt vilket tillagningssätt som är bäst om målet är att få i sig mycket lutein. De valde att studera spenat, som innehåller jämförelsevis höga halter lutein och äts av många.

Liksom många andra näringsämnen bryts lutein ner av värme. Det bästa är att inte hetta upp spenaten överhuvudtaget. Allra bäst är att göra smoothie och tillsätta fett från mjölkprodukter, som grädde, mjölk eller yoghurt. När spenaten finfördelas släpps mer lutein ut från spenatbladen, och fettet ökar luteinets löslighet i vätskan, säger Rosanna Chung, postdoktor, studiens huvudförfattare.

Så att äta stuvad spenat borde, enligt ovanstående studie, därför ge mindre lutein än om vi äter färsk.

Vid pennan

Monica

Tagged with →  
Share →