Använd mallar för gestaltningen

När jag skriver skönlitteratur, använder jag ett antal mallar för att hela tiden förbättra min gestaltning.

BeteendekompassenDessa mallar använder jag:

  1. Beteendekompassen
  2. Fiskekroken
  3. Filmiskt tänkande
  4. Gestaltningsmall
  5. Storyboard

Kanske vill du ha dessa mallar? Om så är fallet, kan du få köpa dem av mig till en liten kostnad. Jag lovar att de verkligen är värda att satsa på.

Nu när jag lägger ner min onlinekurs-verksamhet, kan jag ändå hjälpa dig genom att stötta med mallarna.

Beteendekompassen är en fysisk fantastiskt sak som jag använder när jag coachar människor. Den får du inte, men däremot får du en mall som förtydligar vad du ska skriva och hur du ska tänka. Jag har använt mig av beteendekompassen för att utveckla en mall som fungerar för dig som skriver och vill förbättra din gestaltning.

Fiskekroken ställer ett antal användbara frågor som du använder i varje scen.

Mallen för filmiskt tänkande, hjälper dig bygga upp hela scenen som om den vore på film.

Gestaltningsmallen stödjer dig och talar om VAD du ska skriva i scenen för att läsaren ska uppleva det som om hen är scenens karaktär.

Slutligen storyboardsmallen hjälper dig sätta VARJE scen i din text. Den är skapad i PowerPoint så att du därmed själv kan skriva direkt in i den. Instruktion för detta medföljer mallen.

Vill du köpa mallarna för endast 200 kr inkl moms? Klicka på länken, så kontaktar jag dig med instruktioner om hur du gör.

Köp mallar för ditt skrivande (simplesignup.se)

Välkommen!

Monica

 

Tagged with →  
Share →