Använder du LIX?

LIX

Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent.

Observera att LIX endast ger en fingervisning om hur lätt eller svår en text är. Tolkningen av LIX-värdet är inte någon exakt vetenskap utan snarare en indikation på vilken nivå texten ligger.

 

< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 – 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 – 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

 

LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent.

I frekvensordlistan kan du vilka ord som används mest och hur många gånger de använts. Det kan vara av värde att se till de tio mest använda orden och dra slutsatser. Man kan också lättare se till vilken tematik som är övervägande i en text genom att inte se till funktionsord som t.ex. jag, han, hon, och osv utan betydelsebärande ord som t.ex. gata, tofflor, bil, skönhet osv.

Intressant är att se till hur många olika ord författaren använt sig av.

Om din text har ett LIX-värde under 30 bör du bearbeta den genom att skriva längre ord, längre meningar och längre stycken.

Om din text däremot har ett LIX-värde över 60 är inte heller bra. Då bör du bearbeta den genom att skriva kortare meningar och kortare stycken.

***

Just nu lär jag ut detta i min inspirationskurs REDIGERING. Den kan du köpa för endast 300 kr inkl moms.

Vill du gå kursen, anmäl dig här:

Milords Skrivar-inspiration – Redigering

 

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration/Resultat Direkt

Tagged with →  
Share →