Att utveckla din personlighet – ditt JAG

Introduktion

Ansvar för tankar och känslorDet handlar om hur du kan ta ansvar för dina tankar och känslor. När du tar ansvar för ditt liv, ditt sätt att bete dig, får du verktyg för hur du ska ta beslut som gör att du mår riktigt bra – både mentalt och emotionellt. Detta hjälper dig att bli framgångsrik genom att motivera dig själv och att uppnå dina mål. Det hjälper dig att minimera blockeringar och bli mer fokuserad på vad du verkligen vill med ditt liv. Det tillåter dig att undersöka dina tankar och känslor utan att bli uppäten och kontrollerad av dem. Och det hjälper dig att bygga starka relationer som varar både på arbetsplatsen och i livet utanför.

För att utvecklas måste du lära dig mer om sex färdigheter som ökar din kompetens. Dessa kompetenser brukar vi diskutera och tala om på ledarskapskurserna. Kompetenserna är:

  1. Självkontroll
  2. Trovärdighet
  3. Samvetsgrannhet
  4. Anpassningsförmåga
  5. Prestationsförmåga
  6. Initiativförmåga

Självkontroll

Låt oss börja med självkontrollen som handlar om att du kan utvecklas och växa, att ta ansvar för dina känslor. Att stanna upp och tänka till innan du fattar beslut, och att vara närvarande i ditt beslut. Det handlar om att du måste veta vad som är viktigt för dig samt motsatsen, och hur ditt beslut påverkar dina handlingar och ditt beteende.

Du har säkert ”räknat till tio” någon gång när du varit riktigt förbannad. Det rådet handlar om självkontroll. Att stanna upp och räkna inombords, ge dig möjlighet att fatta ett beslut som är bäst både för dig och för din omgivning. Metoder för att hjälpa dig fatta bästa beslutet – inte nödvändigtvis det snabbaste – kommer jag att dela med mig av i kommande inlägg. Håll utkik!

Vid pennan

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

 

 

Tagged with →  
Share →