Beräkna hur kontrollerande du är

Nu kan du räkna ihop dina poäng enligt följande:

Fråga:

 1. Hur vill du att saker ska göras i hemmet/på jobb?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
 2. Hur lätt/svårt har jag att ta kritik?
  1. 3
  2. 1
  3. 2
 3. Blir du stressad om någon vill förändra dina rutiner?
  1. 2
  2. 3
  3. 1
 4. Planerar du ofta?
  1. 1
  2. 3
  3. 2
 5. Har du höga krav på dig själv?
  1. 2
  2. 1
  3. 3
 6. Tycker du att det är OK att misslyckas?
  1. 3
  2. 2
  3. 1
 7. Kan du delegera?
  1. 3
  2. 1
  3. 2
 8. Är du en social person som har lätt för att hitta vänner?
  1. 2
  2. 3
  3. 1
 9. Skriver du Att-göra-listor?
  1. 2
  2. 1
  3. 3
 10. Hur detaljerad är du?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
 11. Har någon anklagat dig för kontrollbehov någon gång?
  1. 2
  2. 3
  3. 1
 12. Rese-planerar du?
  1. 1
  2. 3
  3. 2

 

När du ringat in antalet poäng summerar du dem. Jämför sedan med nedan.

31-36 poäng

Du har extremt höga krav på dig själv. Många skulle kalla dig för ”kontrollfreak”. Kontroll är bra men över en viss gräns blir det jobbigt för dig och din omgivning.

18-30 poäng

Du har medelstort kontrollbehov. När du upplever stress, ökar ditt behov. Är du i bra balans kan du släppa taget.

12-17 poäng

Ditt kontrollbehov är litet, kanske för litet. Om du släpper planeringen kommer du inte att lyckas. Lagom är alltid bäst.

Lycka till!

Monica Ivesköld