Boken Ledarskap och organisation av Maria Bergengren

Ledarskap och organisationRecension

 

Så här står det på nätet:

”I boken möter vi människorna som enskilda individer, i grupper, som ledare och i organisationer.

Frågeställningen om hur man skapar ett arbetsklimat som uppmuntrar kommunikation, samarbete, engagemang och utveckling för att skapa bra resultat går som en röd tråd genom boken.

Ledarskap och organisation betonar människans roll i organisationen och ger dina elever möjlighet att förstå begrepp, teorier och modeller inom detta tvärvetenskapliga ämne. Den tydliga strukturen gör ämnet överskådligt.

Boken är indelad i fyra block som kan studeras i valfri ordning:

• Individen

• Gruppen

• Ledaren

• Organisationen

Blockens olika kapitel presenterar viktiga frågor inom kunskapsfältet på ett pedagogiskt sätt – i text, bild och infografik. Dessutom finns reflektionsfrågor parallellt med läsningen och fördjupningsavsnitt för den som vill lära sig mer. Varje kapitel avslutas med sammanfattning, studieuppgifter, diskussionsfrågor och verklighetsbaserade case. Allt för att göra innehållet användbart för egen förståelse, analys och kritisk granskning.

På Sanoma Utbildnings hemsida finns dessutom PowerPoint-presentationer till boken att ladda ned.”

Jag kan konstatera att ovan INTE stämmer. Några gratis presentationer för boken kunde åtminstone inte jag hitta på nätet.

Bokens målgrupp sägs vara gymnasiet. Ändå är den ett obligatorium i vissa utbildningar på yrkeshögskolan.

Den är OK men saknar en del mycket viktig information. Exempelvis tar den upp Lean men inte BPMS (Business Process Management System) som är betydligt kraftfullare än Lean. BPMS innehåller Lean men så otroligt mycket mer. Boken tar upp UGL-utbildningar under rubriken Ledarskap men har glömt bort den betydligt mer inriktade Utvecklande Ledarskapsutbildningen som faktiskt handlar om just ledarskapet. Klara brister i boken, således, anser jag.

Att dessutom kräva att studenterna på yrkeshögskolan ska betala ca 450 kronor för en HÄFTAD lärobok eftersom den inte går att låna på biblioteket, tycker jag är fullständigt orimligt. Det borde finnas någon form av rabatt. Och boken är tunn – endast ca 200 sidor exklusive innehållsförteckning.

Boken innehåller delar som finns i Susan Wheelands böcker i samma ämne samt teorier från densamma såväl som från Eric Porter och Will Schultz. I boken berättas om många äldre teorier men en del nyare har missats, se ovan om Utvecklande Ledarskap och BPMS.

3 pennorJag ger den 3 av 5 möjliga pennor baserat på att den är aningen ostrukturerad och (tycker jag) ganska tråkig i upplägget. Exempelvis talar den om Mål och liknande på sidan 202 av totalt 215 sidor. Det drar ner kvaliteten avsevärt. Ingenstans står det tydligt om vikten av att strukturera och planera på ett effektivt sätt. Ändå innehåller boken en del om projekt. Den har även missat de 18 skallkrav som alltid bör finnas när vi talar om projekt.

Vid pennan

Monica

Tagged with →  
Share →