Den inflammatoriska åldern

God fortsättning på julen! Jag tänkte inleda kommande bloggande med några lärofyllda tips till hur vi kan må bättre. Idag kommer det första.

Påverka åldrandet

Jag har läst en mycket intressant rapport som jag här tar mig friheten att översätta i några utvalda delar. Som reumatiker har jag varit utsatt under många år. 2006 fick jag diagnosen.

Den farmaceutiska modellen dominerar vården. När symtomen på en icke-överförbar degenerativ sjukdom uppstår, rekommenderar läkare i allmänhet ett läkemedel eller droger. Själv gick jag på cellgifter under tre års tid, innan jag upptäckte alternativa metoder.

De flesta droger behandlar symtomen i stället för orsakerna till sjukdomen och när symptomen uppstår har sjukdomen redan avancerat. De åldersrelaterade sjukdomarna såsom cancer, artrit och reumatism, hjärtsjukdomar, diabetes och Alzheimers, utvecklas under flera år innan de börjar orsaka smärta eller funktionsnedsättning.

Långt tidigare borde botande ingrepp vara möjligt – helt utan droger.

Vetenskapen vet att de flesta av ovanstående sjukdomar drivs av kronisk inflammation. Vi vet också att kronisk inflammation till stor del beror på näringsmässiga och livsstilsval som kan ändras ganska enkelt.

Meddelandet är enkelt: Om du vidtar åtgärder mot kronisk inflammation, tar du ett viktigt steg mot att leva längre och mer hälsosamt. Åtgärderna är enkla. Positiva förändringar träder i kraft och kan mätas inom några veckor.

Kronisk inflammation

Takten med vilken vi åldras, kallad biologiskt åldrande, är inom din egen kontroll.

Att ta kontroll över din biologiska ålder betyder att du inte bara ser ut och känner dig yngre. Du kommer också att minska risken för att utveckla degenerativa sjukdomar och öka dina utsikter för en hälsosam ålderdom.

Åldrande anses som en ackumulering av skador på kroppens celler och vävnader. Om dina symtom beror på ”slitage”, kan medicin inte förväntas göra mer än att hantera symtomen. Nuvarande forskning visar att nästan alla åldersrelaterade sjukdomar – från minskande mentala krafter till kranskärlssjukdom, cancer, högt blodtryck, artrit och reumatism, diabetes och stroke – har lite att göra med åldrande i sig. De drivs av kronisk inflammation som går att förhindra. Kronisk betyder kontinuerlig och obemärkt till dess att inflammationen har orsakat så mycket vävnadskada att sjukdomssymptom uppstår.

Tillhör du någon av nedanstående grupper:

  • Över 50 år
  • Överviktig
  • Använder dig av någon form av diet
  • Rökare eller utsatt för luftföroreningar
  • Konsumerar socker, kakor, godis, djupfryst mat och /eller snabbmat
  • Har fått diagnos på långvarig sjukdom baserad på inflammation

Om du svarar ja på något av ovanstående har du troligen en nivå av kronisk inflammation i kroppen. Den bör omgående minskas för att skydda din långsiktiga hälsa. Akut inflammation kan nämligen vara en positiv och en helande reaktion. All inflammation behöver inte vara dålig. Akut inflammation är vanligtvis positiv: Din hud kan exempelvis bli varm vid en operation, om du skär dig eller blir insektsbiten. Akut inflammation är ett kortvarigt skyddande immunsvar som slås på för att motverka skada. Det är generellt ett produktivt svar och symptomen är kortlivade. När det akuta inflammatoriska svaret har neutraliserat hotet frigörs kraftfulla antiinflammatoriska föreningar för att tillåta läkningsprocesser att ta över.

Men ibland är det akuta inflammatoriska svaret otillräckligt. Därför fortsätter inflammationen, matad av dåliga livsmedelsval, exponering av miljöpartiklar eller tobaksvanor osv. Detta kan resultera i kronisk inflammation.

Jag förstår och är medveten om att jag drabbats av detta. Har du också drabbats?

Kronisk inflammation förstör vävnad

Kronisk inflammation skadar vävnader i kroppen: i hjärtat, hjärnan, lederna, tarmarna, prostatan, lungorna och huden samt eventuellt andra organ. Denna gradvisa process av vävnadsförstörelse är huvudorsak till nästan alla åldersrelaterade sjukdomar. Du bör vidta åtgärder för att minska kronisk inflammation om du vill minska risken för degenerativa sjukdomar och maximera chanserna för långvarig hälsa. Lyckligtvis går det att effektivt minska dina inflammationsnivåer. Jag återkommer i nästa blogginlägg om detta.

Vid pennan

Monica

 

 

Tagged with →  
Share →