Effektiva team 7 – Skapa förutsättningar för idé-processen

Hur ska ni i gruppen uppmuntra varandra för att skapa idéer?

Gör förutsättningarna glädjefyllda. Idéerna behöver inte vara kompletta. Låt dem blötas och stötas gemensamt. Förkasta, försvara och förklara inget! Utnyttja feedback-trappan för idé-processen:

Lyssna och bearbeta! Förändra gemensamt och uppnå nya val, nya möjligheter.

kommunikationshandenKom ihåg att ifrågasättande av arbetsprocessen utifrån min kommunikationshand (som du ser här) är en bra grogrund för nya idéer.

Uppmuntra varandra! Låt det undermedvetna arbeta parallellt med det medvetna sinnet.

Leta lösningar – inte problem! Använd begreppet ”sova på saken” vid varje idé. Då kommer ni alla att få ut mängder med tänkbara lösningar.

I tidningen Vetenskapens värld skrev de en gång något om att en idé kräver tankar men inte så djupa att ditt sinne inte kan filosofera fritt och hitta åtskilligt nytt.

Research är nyttigt. Walt Disney sägs ha haft olika rum för de anställda i själva kreativa processen. Fritt översatt såg de ut så här:

  • Drömrummet
    Här tilläts ingen att säga nej till en idé
  • Utförarrummet
    Här bearbetades idén vidare baserat på frågor som: Hur ska vi genomföra detta praktiskt?
  • Kritikerrummet
    Här gick de igenom möjliga scenarier, risker, fel och nya problem som kan uppstå utifrån idén

Mitt råd till er som grupp är således, skapa era mentala rum och jobba i dem som grupp.

Det är inte ovanligt att man arbetar så här i konsulterande team. Där träffas de kanske och äter en gemensamt lunch samtidigt som de – utifrån ett visst ämne – diskuterade nya möjligheter. Om alla gillar att mötas, blir resultatet kreativt. Därför är det viktigt att alla får känna sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta. Detta är våra tre rädslor som annars styr oss negativt. Om någon blir ignorerad, förödmjukad eller avvisad, skapas rädslor.

Lycka till med idé-processen!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Tagged with →  
Share →
0 comments