Effektiva team 8 – Olika typer av feedback

Förra veckan skrev jag ett inlägg om hur ni arbetar med idé-processen. En viktig del i den är feedback.

För att förtydliga detta, vill jag betona vikten av olika typer av feedback. Alla idéer behöver feedback. Här är några olika typer av feedback som ni kan utnyttja.

Kundens feedback

TackVi har alla kunder – interna eller externa. I en grupp är vi alla interna kunder åt varandra. Ibland behöver vi fråga efter feedback. Glöm ALDRIG tacka för den feedback du får. Den är extremt värdefull.

Kundfeedback kan inbegripa:

  • Information om produkter/tjänster/idéer
  • Förpackningar (även tjänster och idéer förpackas olika)
  • Konversationer och diskussioner kring idén
  • Research för att utveckla idén

Aktivitetsfeedback

FeedbackI detta ingår reaktioner på hur du presenterar din idé. OBS att jag – när jag talar om feedback – aldrig hänför detta till kritik. Feedback är något som gör att vi växer. Kritik är att hacka ner. Men vi kan lyssna in andra och uppfånga saker som gör att vi kan förbättra både vår presentation, vårt beteende och vår idé.

En idé ska leda till förbättringar. Samma sak gäller feedback. Den ska göra att mottagaren kan utveckla idén och sig själv.

Be om feedback! Både avseende din presentation, ditt beteende och din idé.

Klara idéer färdiga att sjösättas

SjösättVissa idéer går att sjösätta omgående, andra behöver någon liten justering.

Om din idé är klar, be ändå om feedback för att säkerställa att den är direkt användbar.

Råd från specialister

En mycket god idé i sig själv är att skapa nätverk kring detta med idé-formering. Skapa en process som innehåller någon form av träning och utveckling för själva idén. Knyt an till specialister inom området och be dem om feedback. Var tydlig när du ber om feedback så att du får återkoppling som gör att du och idén kan utvecklas. Jag minns när jag hade utkommit med en fackbok att några specialister erbjöd sig komma med feedback. Nio av tio gav mig positiv feedback, många till och med berömde min bok och berättade hur den stärkte dem i deras utveckling. Men den tionde specialisten tyckte att han var förmer än alla andra och satte sig på höga hästar. Han gav enbart kritik och oavsett hur välment den var, orkade jag inte ta in den. Därför är det viktigt att betona VAD det är du vill ha feedback på och gärna också hur de ska förmedla detta till dig.

Eftersom jag är författare, överlämnar jag gärna mina texter till testläsare och lektörer. Texten är min baby och jag vill verkligen att den ska växa. Däremot vill jag inte bli sågad längs med fotknölarna. Det har varken texten eller jag nytta av.

Tyvärr är det inte helt enkelt att varken ge eller ta emot feedback. Här får du några tankar kring detta.

Be om muntlig feedback

Det är mer eller mindre hopplöst att tolka skriftlig feedback. Be därför gärna om detta muntligt med skriftliga kompletteringar. En skriven mening misstolkas ofta beroende på att vi inte kan höra fraseringen och betoningarna.

Jag varnar därför kring att skicka e-post med feedback. Det kommer garanterat att missförstås. Ett mail kan bekräfta vad ni diskuterat – i efterhand.

Att börja med orden:

– Min upplevelse av …..

är alltid en god start. Ingen kan ta ifrån någon annan en upplevelse. Den äger vi.

Att ge feedback bör följas av orden:

– Och jag skulle önska att ….

De orden får motparten till att lyssna. Att säga ”du ska …”, ”du bör …” eller liknande blir en kommendering och kan lätt misstolkas.

 

Ja kanske har du rent av missförstått vad jag har skrivit här? I så fall får du gärna ställa frågor till mig så att jag har möjlighet att förtydliga vad jag menar.

Lycka till med att ge och ta emot feedback!
Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Tagged with →  
Share →