Effektivitetstips: Kerning och knipning i Word

Många har frågat mig hur de kan göra texten snyggare. Detta gäller för alla som skriver i Word.

Om du vill minska det som kallas för ”vita maskar”, måste du knipa eller kerna. I Word finns denna inställning under Teckensnitt – Avancerat. Se bild.

För att ställa in knipning, väljer du Avstånd = Kondenserat och sedan punkterna, se exempel nedan.

Skillnaden mellan kerning och knipning är följande.

Kerna

Kerna betyder att minska eller öka mellanrummet mellan enskilda tecken i ett ord för att få en jämnare ordbild. Fungerar ofta automatiskt, men rubriker bör du kerna.

Dessutom rekommenderar jag dig att ALDRIG använda versaler i en rubrik. Det blir inte snyggt och läsbarheten minskar. Jämför med nedan:

Vatten 1

 

 

 

 

Skulle du kerna ovan (med versaler) kan det givetvis bli aningen bättre, se nedan:

Vatten 2

Ser du att jag har minskat på den vita ytan i rubriken ovan? Då behöver du markera bokstäverna VA och göra en kerning på dem och sedan markera EN och göra en annan kerning.

Knipa

Knipa betyder att minska mellanrummet mellan i längre text. Det blir stor skillnad på om du har vanlig text utan knipning, om du kondenserar med 1 pt eller 0,5 pt. Se nedan exempel.

Knipning

Första exemplet är utan knipning och en viss del vita maskar dyker upp. Andra exemplet är knipet med 0,5 pt och blir därmed väldigt bra. Sista exemplet är däremot grötigt och knipet med 1 pt.

Handbok för textproduktionSkulle du vilja lära dig mer om layout och tips för textproduktion, rekommenderar jag min bok (som du kan beställa om du klickar på länken):

Handbok i textproduktion – Layout, design och formgivning

Testa gärna på dina egna texter. Lycka till!

Monica Ivesköld

Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

Tagged with →  
Share →
0 comments