Förlagsboken av Gunilla Widergren och Lars E Pettersson – recension

Så här står det på nätbokhandeln:
Den oundgängliga praktiska handboken för alla som arbetar på förlag eller med bokproduktion över huvud taget. Boken behandlar alla de olika momenten i bokframställningen. ….. I bokens fördjupningsavsnitt behandlas områden som formgivning och typografi, offerter och teknisk upphandling, papperskunskap, förlagsekonomi, upphovsrätt och avtal, marknadsföring och distribution med mera.”

Och det är helt riktigt. Detta är en bok ENDAST avsedd för professionella förlagsfolk, dvs de olika yrkesroller som förekommer där. Boken är inget för dig som skriver (författare/skribent). Den är, enligt min mening, (och jag har jobbat professionellt med detta under närmare 30 år) alltför teknisk. Men som handbok för yrkesproffs är den utmärkt.

Vill du lära dig allt om detta, men med utgångspunkt för dig som författare, skribent eller administratör som skriver mycket, rekommenderar jag min egen bok ”Grundläggande Layout”, som den hette tidigare. Numera heter den ”Layout / Design / Formgivning” – men inte heller det namnet är tillräckligt omfattande. Det är 3e utgåvan av min bok och numera inkluderar jag även alla de möjligheter du har med anledning av avancerade verktyg i exempelvis Word och andra design-program.

Länk till innehållsförteckningen (så du kan se innehållet).

Du ska veta att vi även har en digital kurs som baserar sig helt på boken. Och i kursen blir du inspirerad, får tydliga övningar, filmer som visar på HUR, text och bilagor som beskriver VAD och VARFÖR osv.
Beställningslänk till kursen, för dig som är intresserad av fördjupning i layout.

I Förlagsboken

… ingår ett stort avsnitt för redaktörer och lektörer avseende redigeringsarbetet.

Själv har jag sedan tidigare skapat en checklista som jag utgår från. Den är omfattande. Vid skrivande stund, exempelvis, har jag gjort 13 redigeringar avseende min nya roman. Fler blir det. Min checklista innehåller allt som även Förlagsboken informerar om.

Som exempel kan jag nämna att Förlagsboken går igenom flera olika korrekturläsningsprocesser. De skriver:

” I ett första, ej ombrutet, korrektur ska du kontrollera

 • Radlängd;
 • Rubrikgraderna i huvud och mellanrubriker, radavstånd och mellanrum:
 • Att typsnitt och typsort genomgående är korrekta, särskilt vid byte ……;
 • Placeringen av citat, tabeller och ……;
 • Utgångarna (ofullständig rad som avslutar stycke), blankrader och indrag vid nya stycken;
 • Löpande noter och andra hänvisningar;
 • Att gemena siffror använts genomgående …..;
 • Att det finns ordentliga markeringar i marginalen vid sidhänvisningar ……;
 • Att avstavningen är korrekt – kantläs! …..;
 • OBS således att detta är första korrekturet innan texten ombrutits.”

Sedan går boken vidare på djupet och visar upp tryckkonsten. Om papper skriver de exempelvis:

Man bör vara särskilt uppmärksam med val av papper ……… Effekten blir tydligast på bestruket papper. Hårstrecken i många typsnitt tål inte att tunnas ut för mycket …………… …………… Papperets opacitet (ogenomskinlighet) bestäms av sammansättningen av pappersmassa och andra ingredienser, av dess bulk (mått på täthet) samt av dess gramvikt.”

Det finns bilder på papper, antal sidor på arket vid tryck, layout-grids osv. Och allt är skrivet på en nivå som riktar sig till förlagspersoner – inte till dig som författare/skribent.

Innehållet i boken är exempelvis:

 • Ekonomi och avtal
 • Boken som ett lagarbete
 • Manuskriptet
 • Korrektur och kontroller
 • Formgivning
 • Typografins grunder
 • Bilder
 • Originalframställning
 • Upphandling
 • På tryckeriet
 • Marknadsöring, distribution och försäljning
 • osv

Som proffsverktyg ger jag boken 3 av 5 pennor, baserat på att innehållet är mycket bra och tydligt men jag tycker att den är tråkig.

Skrivhälsningar
Monica Ivesköld

 

Tagged with →  
Share →