Ge dina karaktärer unika egenskaper

När du skapar trovärdiga karaktärer med unika egenskaper, kan läsaren identifiera sig med, sympatisera med och minnas karaktären efter att de läst boken.

Det är därför viktigt att du gör flera olika personlighetstester på dina huvudkaraktärer. Då kan du utnyttja deras drag genom att umgås med dem och lär känna dem. Det är viktigt att du ställer ett antal frågor kontinuerligt och därmed skapar substans.

10 tips för att skapa trovärdiga karaktärer

1. Utseende och ålder

Hur gammal är din karaktär?

Hur ser hen ut? Kan du välja ett foto i form av en bild och utgå från det? Eller väljer du någon som du känner eller stött på?

Vilket utseende har hen?

Hur går och står hen?

Vilken klädstil och genre har hen?

Hur uttrycker hen sig? Har hen någon divalat eller annat som är signifikant?

2. Familjesituation

Var i livet befinner sig din karaktär när berättelse börjar och var ska hen befinna sig när den slutar? Du måste få din karaktär att utvecklas – både fysiskt och mentalt.

Hur ser hens familjeförhållanden ut?

Finns det syskon? Och i så fall, var i barnaskaran är din karaktär?

Vilken relation har karaktären till syskon och föräldrar?

3. Vanor och olater

Gör en effektivitetstest på din karaktär. Är hen noggrann eller slarvig? Organiserad eller ostrukturerad? Planerar hen?

Kanske är din karaktär rent av extremt blå, dvs en paragrafryttare och pedant?

Reser din karaktär?

Hur hanteras hygienen och matvanorna?

4. Utbildning och yrke

Vilket yrke har din karaktär. Du behöver kanske göra fördjupad research kring yrket och utbildningen?

5. Ekonomi

Hur är ekonomin?

Varför?

Det här kan hänga nära samman med föregående punkt, men kan också ha kopplingar till nästa punkt.

Börja med att fundera på hur karaktärens finanser ser ut när du släpper in din läsare. Vad har karaktären gjort för att ha den ekonomi den har?

6. Åsikter och värderingar

Vilka attityder, åsikter och värderingar har din karaktär och hur har de formats?

Var står hen politiskt och andligt?

7. Uppväxt och erfarenheter

Var växte din karaktär upp?

På landet eller i stan?

Var det tryggt eller otryggt? Fanns det våld, ångest, harmoni, sagostunder, utflykter?

Var föräldrarna närvarande eller frånvarande?

Förekom svek eller mobbing?

Framgångar, gemenskap och vänskap?

8. Temperament

Är din romankaraktär lättretad och har kort stubin eller lugn?

Har hen en manisk eller depressiv sida?

Är hen snäll och bryr sig om alla utom sig själv?

Eller är hen en blåögd drömmare?

9. Hobby och intressen

Har din karaktär någon hobby eller andra intressen?

10. Flerdimensionella karaktärer

Karaktärer har olika egenskaper för att de ska bli intressanta. Du måste skapa motpoler till dessa. En person som är en arbetsmyra på jobbet kan vara lat hemma. Detta skapar ytterligare dimension av karaktären.

Karaktärer

 

Lycka till!

Monica

Tagged with →  
Share →