Glad midsommar – Hur agerar din karaktär?

I tidigare blogginlägg berättade jag om vikten att skapa oförglömliga karaktärer. Du fick även två värderings-övningar. Här är fortsättningen.

Hur agerar din karaktär?

Så här säger Larry Brooks (fritt översatt):

”Utan handling får karaktären ingen trovärdig scen och kan då inte uppvisa varken yta, eller sitt sanna jag.”

Hur ska du göra detta? Jo genom att visa läsaren att det är karaktärens val som driver handlingen framåt. Använd den dramatiska kurvan för ändamålet. Här ser du ett exempel på kurvan i form av bollar.

Dramatiska kurvan som bollar

Hur hanterar din karaktär konflikter?

Den stora frågan blir då – Hur hanterar din karaktär de uppkomna konflikterna? Oavsett hur, måste du skriva trovärdigt. Karaktärens beteende och tankar såväl som dialoger, måste stämma överens. Som du ser i ovanstående bild, måste reaktionen från din karaktär leda till handling som stämmer med själva händelseförloppet.

När du skriver måste du tänka på karaktärens tre olika vinklingar:

3 olika vinklingar

Som du ser av bilden innebär det att alla beslut baserar sig på karaktärens fysiologi, sociala förmåga och psykologi. Karaktären agerar utifrån dessa. Låt mig ta ett exempel.

Om karaktärens stora kärlek blir allvarligt sjuk, måste karaktären agera. Låt oss anta att karaktären sitter i rullstol. Då påverkar detta karaktärens fysiologiska handlingar. Om karaktären är bevandrad inom medicinen eller sjukvården, kommer karaktärens agerande att baseras på detta. Och slutligen, om karaktären är psykiskt stark eller svag, påverkar detta givetvis handlingarna. Låt oss säga att den rullstolsbundna karaktären är läkare, då kanske hen kommer att råda sjukvården såväl som kärestan att agera utifrån hens kunskap. Psykologiskt innebär detta att du avslöjar karaktärens innersta upplevelser.

Tänk film!

Var försiktig med bakgrundsinformationen. Tänk film! Vad får du veta när du tittar på en serie? Möjligen får du bakgrundsinformation i form av små scener där du får glimtar av vad som tidigare har hänt. Skriv på samma sätt, annars blir läsaren uttråkad.

Dina styrkor och svagheter styrs av ditt beteenden som i sig är knutet till personligheten. Genom att tillåta att karaktären utvecklas i din roman, förändras också vissa beteenden över tid. Men personligheten förändras ytterst lite.

Jämför med de personligheter som jag presenterade tidigare. Vilka val gjorde du gällande empati? Så här såg de ut:

  1. Lotta rullstolsbunden, ensamstående mamma till nyfödd, narkoman
  2. Gretchen, sitter utanför ICA och tigger, mamma till fyra barn, misshandlas av maken
  3. Gunnar, ensamstående pappa till tre killar, arbetslös, alkoholist

Övning – Värdering

Om du nu, via bakgrundsinformationen, får mer information. Förändrar detta din empatiska förmåga ytterligare?

  1. Lotta rullstolsbunden, ensamstående mamma till nyfödd, narkoman som ständigt begår brott genom att lura myndigheterna. Hon kan egentligen både gå och springa.
  2. Gretchen, sitter utanför ICA och tigger, mamma till fyra barn, misshandlas av maken. Tvingas därför till tiggeriet av maken som beslagtar alla hennes pengar och lever loppan för dem.
  3. Gunnar, ensamstående pappa till tre killar, arbetslös, alkoholist. Har varit nykter alkoholist nu i tre år. Kämpar med många extra, tillfälliga arbeten för att försörja sina söner.

Påverkade detta dig ytterligare? Vem skänker du dina pengar till?

Tillåt dig lära känna karaktären genom andra karaktärers ögon

Vad händer om du får bakgrundsinformationen och får lära känna karaktären genom andra personer? Detta är mycket intressant baserat på att vi ALLA har tre olika självbilder. Tänk om den information som du får från någon annan, har en annorlunda värdering än vad du har.

Självbilder

Du har en önskan om hur du borde vara (idealt jag), du har ett spegel-jag (dvs hur andra uppfattar dig) och du har det jag som är det verkliga.

Hos personer som har tre olika ’jag’ som ligger långt från varandra, talar vi om splittrad personlighet (ofta någon form av diagnos).

Självbilder 2Det bästa är när dina olika ’jag’ ligger nära varandra, se bild till höger.

Som du förstår påverkas spegelbilden för din karaktär av vad de andra karaktärerna i din roman, tycker och tänker om denne. Vill du ha en omtyckt karaktär hos dina läsare, behöver du skapa empati även utifrån övriga karaktärers påverkan.

Vad händer om en karaktär är rädd för din huvudkaraktär?

Jo, då skapar du skräck i romanen. Och det är kanske vad du vill åstadkomma.

Dina läsare vill lära känna karaktären. Allra bäst är det om läsaren sympatiserar så mycket med din karaktär att de nästan upplever att DE är karaktären. Tänk därför på skillnaden med att berätta och gestalta. Mer om detta i ett annat inlägg.

Vill du lära dig mer om detta, glöm inte anmäla dig till kommande månads inspirationskurser i ämnet. Här kan du boka dig för helårskursen för inspiration, dvs betala för 10 månader och få 12 på köpet. Annars kan du köpa varje månadskurs för sig (300 kr/st).

Lycka till med dina karaktärer!

Glad midsommarGlad midsommar!

Avslutningsvis vill jag önska dig en riktigt glad midsommar!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Tagged with →  
Share →