Hur hanterar du kommatecken när du skriver?

Kommatecken

Många frågar mig hur de ska kommatera och var dessa ska vara. Förr i tiden använde vi kommatecken betydligt mer än idag.

Då var det givet att sätta kommatecken där vi i texten gjorde en paus. Kommatecken ska hjälpa oss att förstå hur vi ska läsa texten. Det markerar en avgränsning i meningen, och det bör stå mellan fristående delar i meningen.

Var sparsam med skiljetecknet!

Numera har jag lärt mig att jag gärna överanvänder det. Kommatering är en bedömningsfråga men det finns regler.

Words uppläsningsknappOm du tycker det är svårt, testa att läsa texten högt (eller använd exempelvis Words uppläsningsknapp (som finns under menyn Granska). Lägg märke till de tydliga pauserna. Där kan du ofta ha kommatecken.

Regler för kommatering

Här får du några viktiga regler:

 • I uppräkningar:
  Mona, Karin, Sven och Stig marscherade vägen fram.
 • Mellan adjektiv om kommatecknet kan ersättas med ordet ’och’:
  Alla hade foten i den gyttjiga, nersänkta dikeskanten.
 • Mellan fullständiga huvudsatser:
  Sätt kommatecknet före den samordnande konjunktionen ’och’, ’men’, eller med flera.
  Mona och Karin hade fingervantar, men Sven och Stig hade tumvantar.
 • Kommatecknet kan utelämnas i kortare meningar om det inte behövs av tydlighetsskäl.
 • Vid samordningar med dels … dels, ju … desto, än … än, ömsom … ömsom:
  Grabbarna tyckte dels att fingervantar var för flickor, dels att de inte värmde tillräckligt.
 • Som avgränsning vid vissa korta, fristående fraser:
  ― Wow, så snygga vantar du har, Mona, sa Karin.
  ― Tack, de fick jag av farmor i julklapp.
 • På båda sidor om parentetiska inskjutna satser:
  Innan flickorna kom fram var, som de kunde ha väntat sig, flickornas fingrar stela.
 • Mellan huvudsatser som inte har något samordnande ord, så kallad satsradning:
  Fingrarna var iskalla, tjejerna var ändå glada.

Regler när du INTE ska använda kommatecken

Här är några regler när du inte ska använda kommatecken.

 • Före nödvändiga bisatser, det vill säga bisatser som krävs för att meningen ska bli fullständig:
  Stig sa att han älskade sina vantar.
 • När två samordnade satser har en gemensam satsdel:
  Karin vandrade samma väg på morgonen och på eftermiddagen.
 • När två bisatser samordnas:
  Sven tyckte att hans vantar var fula och att Karins var snygga.
 • Om en mening innehåller både huvudsats och bisats bör du tillämpa tydlighetskravet.
  Är meningen lång kan du sätta ut ett kommatecken mellan satserna, särskilt om bisatsen inleder:
  När flickorna och pojkarna äntligen kom fram till skolan efter att ha gått länge i kylan, var de så kalla att de knappt fick av sig ytterkläderna.

Lycka till med kommateringen!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Tagged with →  
Share →