Jantelagens vålnad av Christina Gustavson

Recension

Jantelagens vålnadChristina har skrivit den här boken i syfte att väcka debatt, vilket också står på nätet. Det står vidare så här:

Boken beskriver svensk sjukvård sedd ur ett helikopterperspektiv över ett krisartat och katastrofdrabbat sjukvårdsområde. Den presenterar ett nytt synsätt och nya förslag till lösningar. I boken föreslås en vård anpassad till patienternas/skattebetalarnas egna önskemål och behov. En vård utformad i direkt samråd med patientorganisationerna, istället för vården som den ser ut idag. Med en förskönande omskrivning kallas det för ”patienten i fokus” när vården istället är utformad av administratörer med kikarsiktet inställt på besparingar för huvudmannen. Författaren är medicine doktor och specialistläkare med lång erfarenhet av svensk sjukvård.

Jag tycker att Christina har lyckats väl i formuleringen och intentionen att skapa debatt med hjälp av boken. Som effektivitetskonsult är jag ständigt irriterad över vad jag upplever och saknar inom vården. Ibland är den så förödande att jag undrar om vi lever i ett U-land i stället för ett I-land.

Personligen tycker jag att politiker och administratörer borde tänka på ordet KUNDSERVICE betydligt mer än idag. Det är patienten och dess anhöriga som är kunden. Skapa mervärde för dessa!

Åldringsvården är förfärlig i Sverige. I andra länder tar släkten hand om sina åldringar ifall de inte har tillräckligt med pengar att låta dem bo på hem och få njuta under sina sista år. I Sverige har vi inte ens hem åt de behövande. Jag vet vad jag talar om med en svärmor på 97 år och anhöriga som hade behövt växelvård och engagemang för att slippa lida.

Sjuka människor blir ibland behandlade värre än djur när de söker hjälp. För att inte tala om vilket öde det är att behöva konsultera Försäkringskassan som tror sig sitta inne med större kompetens än specialistläkarna.

Psykiatrin är urusel med alltför litet resurser. Därför har vi höga siffror för självmord, något som både politiker och administratörer inom vården verkligen borde överväga.

Vissa län har inte ens ett gemensamt journalsystem. Fullständigt horribelt! I Skåne exempelvis har vi tre olika journalsystem och varken de eller läkarna pratar sinsemellan. En enkel sak som att hantera mediciner för de som måste ha många tabletter varje dag, blir då till en stor cirkus där alla läkarna själva måste gå in i respektive journalsystem och lägga in antalet mediciner. Hur dessa harmonerar vågar jag inte ens spekulera i.

Den ene läkaren vet således inte vad den andre har gjort och varför. Hur ska då diagnoserna bli rätt? Ska vi själva behöva utbilda oss inom läkaryrket för att förstå och hänga med?

Bra, Christina, att du vågar skriva om detta inifrån sjukvården och därmed få igång debatten. Jag rekommenderar ALLA inom sjukvården att läsa Christinas bok och ger den tre pennor baserat på att den inte innehåller några tydliga sanningar utan diskussionsunderlag.

Vid pennan

Monica

 

 

Tagged with →  
Share →