Lär dig – släpp stressen!

Detta är vad jag kämpar med – just nu.

Beroende på hur mycket empati du har, kan du även slösa med den på dig själv. Lär dig mer om dig själv, lär dig att göra nya saker. Tänk på att spädbarnet tar tid på sig att lära. Inget barn föds gående. Så är det även för dig. Studera ditt beteende och lär.

Lär dig som barnet

Njut av den väg där du befinner dig, se positiva saker och fastna inte i det förgångna. Låt det ta tid att förändra. Ha tålamod och låt framstegen komma. Ge dig själv belöning för varje steg framåt. Överlämna dig själv och släpp oro för framtiden. Oron är tankar (som inte ens behöver vara sanna) och som du skapar genom ditt förflutna. Lev i nuet – inte i det förgångna.

Skapa din framtid! Släpp stressen!

Fokusera på framtida åtgärder och låt morgondagen få bjuda på överraskningar. Låt bli att gräva ner dig i detaljer. Ha tillit till att allt kommer att bli bra och på bästa sätt.

Släpp stressen

Kasta rädsla och oro överbord och ha tålamod med dig själv. Släpp spänning och stress!

Du har tre typer av stress:

  1. Fysisk stress: Olyckor, skador, trauman och fall
  2. Kemisk stress: Bakterier, virus, blodsockernivåer, tungmetaller, hormoner, livsmedel och baksmälla
  3. Emotionell stress: Trafikstockningar, internetanslutningar, topplån, ensamstående föräldraskap, politik och religion samt arbetsrelaterade

Alla djur i naturen, även vi, styrs av fly-/fäkta-syndromet. Men som människa är du unik och har en tendens – till skillnad mot djuren – att börja tänka. Tankarna är sällan helt friska eftersom de ofta är baserade på ren fantasi, på något som du tidigare upplevt och således något från din historia – inte dagens sanning.

Binjurehormonerna, adrenalinet, som skapas från din reaktion på något verkligt eller föreställt, ger kroppen och hjärnan en ström av energi. Den energiströmmen blir som en drog. Tankarna drar energi från dig. Du orkar inte mobilisera energi för din inre värld om du låter tankarna som ofta handlar om din yttre värld, styra dig. Tills slut blir du sjuk. Det är bevisat. Dina tankar gör dig sjuk.

Frågan är: Om dina tankar kan göra dig sjuk, är det då möjligt att tankarna kan göra dig frisk?

Du kan aldrig vara i både nödläge och reparation. Endast i ett av lägena. Vilket väljer du?

Låt tankarna göra dig frisk

När du går till läkaren eftersom du inte mår bra, skriver hen ut medicin. Medicin som sällan botar endast lindrar. Blir du bättre? Då går du kanske till en terapeut som (om det är en som jobbar bakåt i tiden) säger att det beror på någon omständighet i ditt förflutna – vilket ofta är rätt. En av anledningarna till att jag inte jobbar som terapeut. Jag är NLP-coach och som sådan ser jag framåt.

Min förvissning är att du INTE kan göra något åt det förflutna men du kan skapa din framtid!

Skapa din framtid

De som exempelvis drabbas av en depression är sällan i framtiden. De lever helt i det förflutna.

Mitt tips idag är alltså – Lev i nuet och skapa din framtid baserat på din önskan (inte på rädsla eller historia). DET är vad jag fokuserar på – just nu.

Lycka till!

Monica Ivesköld

Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Tagged with →  
Share →