DISC

DisC

I tidigare inlägg har jag skrivit en del om spännande personlighetstester, vilka jag ständigt arbetar med. En av alla de många tester som jag har arbetat med och själv gjort är DISC.

DISC-analys är ett således ett av alla de verktyg som används för att utveckla självkännedom och kommunikation. Verktygen används för att få en ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra, och är av stort värde i situationer som individ-, ledarskaps- och grupputveckling.

Som certifierad instruktör för Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap, kan jag nämna att de inte anser DISC vara baserad på vetenskap. Trots detta kan jag tycka att det är bra att göra flera olika tester, både de som är vetenskapligt och de som är mindre vetenskapligt baserade.

Jag gjorde således testen på mig själv. Det var verkligen JAG i svaret, jämfört med alla de andra vetenskapliga tester jag gjort. Nedan kan du läsa svaret.

You have a blend of Dominant, Supportive, and Inspiring traits. From the results we have so far, we cannot tell which of these traits is the strongest for you. You may have a very balanced blend of all three traits. Some words that describe you are:

  • Doer,
  • Interactive,
  • Motivating, and
  • Helpful

Precis så är jag, balanserad och anpassningsbar. Efter att ha arbetat med att utveckla andra människor i närmare 30 år, bör det vara så, nämligen. Testet berättade att jag är både aktivitets- och människo-orienterad, med störst dominans för människors utveckling. Helt rätt! Jag älskar att interagera med andra och skapar alltid resultat i processerna.

Testet avslutades med ett erbjudande om att företaget som tillhandahåller testet, kan hjälpa mig förstå omgivningen bättre, reducera stress, få mer gjort, kommunicera effektivare, reducera konflikter osv.

Hm, här blev jag allt lite konfunderad.

DET är ju exakt DET som jag utbildar andra i. Visserligen blir det ibland skomakar’ns ungar eller bagar’ns bullar även hos mig, men att erbjuda mig hjälp inom detta, var ändå att ta i.

Jag KAN det redan. Har arbetat med att utbilda andra i kommunikation, stresshantering, effektivitet, konflikthantering, medarbetarskap, ledarskap, kundservice osv. Jag kan det så bra och har lärt ut detta till DIG och alla andra under de senaste 30 åren.

Således inser jag att testet funkade, men att kanske inte helt lita på alla leverantörer som utför testet. Kanske var det detta som Försvarshögskolan insåg när de definierade vilka tester som håller vetenskapligt.

Supportiva, inspirerande hälsningar

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Share →