Paradoxer

Som författare kan det vara spännande att försöka skriva paradoxer.

Paradoxer

Vad är en paradox?

Enligt Wikipedia är en paradox:

En paradox är en oöverenstämmelse mellan vad en teori påstår och vad sunda förnuftet förväntar sig. En paradox är en tillämpning av allmänt accepterade och till synes sunda premisser och regler som leder till oväntade motsägelser. Förekomsten av paradoxer hos en teori är förstås besvärande, men undviks ofta genom att inta positionen att sunda förnuftet formats av hur saker ser ut att vara, och inte av hur de (egentligen) är, dvs till teorins fördel.

Paradoxer är ofta motsägelsefulla. Exempelvis kan vi säga/skriva ”talande tystnad”.

En paradox är något med skenbar orimlighet, en absurditet, motsatsen till logik.

En paradox, eller en antinomi, är något som motsäger sig självt, eller går tvärtemot vad man förväntat sig.

Vet du förresten att det finns ett museum i Stockholm som heter ”Paradox Museum”?

Här är några samlade paradoxer:

  • När man första gången uppfann klockan, hur visste man vad den skulle ställas till?
  • Är det en succé om en bok om fiaskon inte säljer?
  • Vad kallas kaffepausen på en te-fabrik?

Paradox innebär att sanning och osanning balanserar varandra.

En paradox är att vi ibland vill att tiden ska stanna.

Har du några roliga tips på paradoxer? Skriv i kommentaren!

Monica

 

Tagged with →  
Share →