Reflektioner – ett kraftfullt verktyg

ReflektionerLåt oss fortsätta serien om självkontroll.

Ett sätt att tampas med din självkontroll är att reflektera över varför du tappar kontrollen. Inom forskningen har man funnit att alla emotionella reaktioner kommer från två huvudbegrepp; passion och rädsla. De är baserade på våra värderingar och vad som är viktigt för oss i livet.

Exempelvis om vi värderar familjelivet högt, kommer vi att reagera starkt på allt som skapar rädslor för hot mot familjen och vår relation. Vi kommer också att reagera kraftfullt på alla önskningar som har att göra med hur vi kan förbättra för vår familj och våra relationer, göra dem lyckliga, och skapa bättre förutsättningar för hög livskvalitet. Vi kommer att bli förbannade om vi måste försaka semestern med dem, inte på grund av att vi missar att vara lediga utan på grund av familjelivet och att vi måste göra dem besvikna.

Rädslor och passionHär har du en tabell som visar lite mer kring värderingarna.

När du förstår vilken rädsla eller passion som driver dig och skapar kraftfulla reaktioner inom dig, kan du förstå varför du har en stark emotionell återkoppling. Du kan då nyttja verktyget för att bestämma situationens seriositet, vilka dina möjligheter är, och vad du behöver för att fullfölja beslutet. För att hjälpa dig reflektera, ställ dig frågor såsom:

  • Är den här situationen verkligen ett hot? Kanske överreagerar du. Ta någon minut för att bestämma dig för om detta är något som hotar din värdegrund. Behöver du reagera?
  • Vad kan jag göra just nu? Identifiera din handling och ditt beteende. Vad är bäst att göra just nu? Kanske behöver du ta en paus, en promenad, inleda en konversation med den andre parten, be om ursäkt, lugna ner dig och sedan återgå för att lyssna, eller så gå din väg. Genom att identifiera vad du ska göra får du också fram vad du inte ska göra.
  • Vad behöver jag för att kunna fatta beslutet? Behöver jag mer tid? Mer information? Behöver jag stressa ner? Du vill kanske inte ta beslutet beroende på din sinnesstämning. Eller har du kanske inte verktygen för situationens framgång.

I nästa del talar jag om vikten av synkronisering och repetition. Missa den inte!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Share →