Roman eller film?

Idag passerade jag 63.738 ord i min roman, med mindre än en vecka kvar.

Som du kanske redan vet har jag studerat konsten att skriva filmmanus under året. Det är många saker som förenar roman- och filmmanus.

Först har vi själva berättarkonstens principer. Vi väljer genre. Sedan har vi läsarens/tittarens förväntningar och engagemang. Genom intrigen (plotten) kan vi trigga igång läsarna och framförallt hålla kvar dem. Och slutligen har vi ledtrådarna (eller planteringarna, som vi ibland kallar dem eller inom filmen ”cues”). Det är de som styr läsarens/tittarens kunskap om vad som sker och påverkar förmågan att förutse vad som ska hända. Det är oerhört viktigt att vi i slutet av en roman eller film knyter ihop så att förväntningarna uppfylls. Att skriva manus är som att lägga pussel. Du konstruerar alla delar till ett större sammanhang.

Skapa ett pussel

Berättelsen är således en kedja av händelser som knyts samman. I botten finns ingrediensen ”orsak-verkan”. Den utspelar sig i tid och rum. Så här bör du tänka:

 1. Kausalitet (orsak-verkan)
 2. Temporalitet (tid)
 3. Spatialitet (rum)
 4. (Parallellism – när du använder paralleller i berättandet. Jag kallar det för en ”fläta” och använder gärna denna typ av berättande i mina romaner)

Storyn och plotten (intrigen) är viktiga. Storyn är alla händelser i hela berättelsen. Plotten (intrigen) är allt det som presenteras i bild och ljud i en film. Detta är något som jag tar upp i kursen ”Börja skriva framgångsRIKT” samt i boken med samma namn som kommer i början av nästa år.

Storyn

Låt oss kika lite djupare. Storyn är det som presenteras i handlingen, det som du återberättar. Det är det som läsaren/tittaren utgår utifrån romanen/filmen, dvs miljöer och människor. Storyn utspelar sig i romanens eller filmens ”universum”.

Plotten (intrigen)

I plotten ingår allt som presenteras för läsaren/tittaren, dvs det som synliggörs i form av bilder och ljud. I en film handlar det även om förtexter och musik.

Förhållandet mellan story och plott

De överlappar varandra. I en film kan storyn innehålla saker som vi aldrig ser. Däremot upptäcker vi dem om vi läser en bok, typ antydda relationer och händelser i det förflutna.

Det finns två perspektiv som synliggör detta. Författaren kan återge genom att:

 • Direkt – Göra händelserna till en del av plotten (intrigen)
 • Indirekt – Antyda saker som inte presenteras i plotten, exempelvis intrigens upprinnelse långt tillbaka i tiden , relationer mellan karaktärerna

Läsaren/tittaren får plotten presenterad på det sätt som du, som författare, arrangerar den. Storyn skapas i läsarens/tittarens huvud genom de ledtrådar/planteringar (”cues”) som presenteras allteftersom.

En förklaring, som är hämtad från rysk formalism, är följande:

 • Story – Händelsernas kronologiska ordning (bakom boken/filmen)
 • Plotten – Sättet som händelserna presenteras på för tittaren/läsaren

Relationen mellan dem kan användas på olika sätt. Ett begrepp är så kallade ”flashbacks”, bakåtblickar.

Plotten (intrigen) presenteras för läsaren/tittaren

I det klassiska Hollywood-berättandet för film underlättar intrigen för tittaren att ta till sig berättelsen. Karaktärsdragen hos en rollfigur förstärks. De centrala figurerna etableras tidigt i filmen. Samma sak bör göras med en roman.

Intrigen (plotten) blir tydligare när filmen/romanen återkopplar till tidigare händelser (orsak-verkan). Det innebär att du som författare planterar information till tittaren/läsaren. Om du exempelvis presenterar ett gevär anar tittaren/läsaren att detta kommer att användas längre fram. Sannolikheten ökar.

Orsak-verkan är grundtanken i plotten för att göra handlingen begriplig och få tittaren/läsaren att orientera sig.

Men du som författare kan också välja att ”dölja” saker för läsaren/tittaren för att i slutet knyta ihop så att allt blir uppenbart och den inneboende logiken synliggörs. Detta är överraskningsmomenten och din roman/film vinner på att du har flera sådana.

Storyn presenteras i plotten (intrigen) baserat på:

 1. Omfattningen
 2. Djupet

Omfattningen

Du har olika perspektiv när du skriver.

 1. Allvetande – då vet tittaren/läsaren allt om det som sker, dvs mer än karaktärerna själva
 2. Begränsat berättarperspektiv (1a eller 3e person i romanen) – Tittaren/läsaren vet endast det som huvudkaraktären gör och kan identifiera sig med denne. I en roman även vad karaktären tänker

Bra fråga för att säkra perspektivet

För att säkerställa att du skriver utifrån rätt perspektiv kan du ställa dig frågan:

 • VEM vet VAD personen gör och NÄR denne person gör det?

Djupet

Djupet varierar beroende på objektivitet och subjektivitet.

 • Objektivitet – Läsaren/tittaren ”ser” samtliga händelser såväl som huvudkaraktären utifrån och vet inget om dennes tankar och känslor
 • Subjektivitet:
  • Point of view – Perceptuell subjektivitet när vi varseblir något som tittare/läsare
  • Subjektivt ljudperspektiv (film) – När tittaren hör på samma sätt som karaktären hör
  • Mental subjektivitet – Tittaren/läsaren ”ser” karaktärens inre fantasier, minnen, drömmar och/eller upplevelser (t ex om karaktären blir full eller sjuk)

Allt subjektivt bäddas in i ett ramverk av objektivt berättande för att uppfattas som subjektiva.

Tidsramar

Tidsramar inom filmInom film finns flera olika tidsramar.

 • Story-ramen styr hur lång tid som förflyter från storyns början till slut
 • Plott-ramen visar hur lång tid intrigen tar upp (timmar, dagar, år osv)
 • Film-ramen visar hur lång tid filmen tar att se (ofta ligger filmerna på ca 2 timmar, som du kanske märkt). Varje A4-sida i ett manus är 1 minuts film OCH en scen

Filmens/bokens berättare

Ofta är det en central karaktär i filmen/boken. Det kan även vara en vuxen person som återberättar händelser ur barndom eller ungdom, så som sker i min roman ”Porten till friheten”.

Men berättaren kan också vara en karaktär utanför filmen/boken. Då blir det ofta en allvetande person. Detta är vanligt i dokumentärer och i fiction.

Givetvis kan det även vara en perifer karaktär. Det skapar spänning och extra laddning i handlingen. Då avslöjas det först i slutet av filmen/boken vem som faktiskt har berättat detta.

Lycka till med ditt skrivande!
Monica

Tagged with →  
Share →