Skrivartips: Gestalta – måla med ord

Gestalta - måla med ord

Det är stor skillnad på att gestalta och att berätta. Som bokrecensent brukar jag märka skillnaden på hur fångad jag blir av läsningen utifrån gestaltningen.

Gestalta går ut på att måla med ord, att visa i stället för att berätta, genom att skapa bilder i läsarens huvud, ofta baserat på känslor.

Jämför nedan:

  • Henrik var väldigt arg
  • Henrik stampade med foten och höjde rösten. Det slog gnistor om honom och hans ord. Gesterna var omfångsrika likväl som superlativen. Han tog upp hela rummet med kroppshyddan och ilskan. Luften vibrerade och personerna runt omkring kröp ihop.

Välj verb i stället för adjektiv när du gestaltar. Ordet ”väldigt” är ett adjektiv.

Använd framförallt dina sinnen när du gestaltar. Låt oss utgå från Henrik. Vad gör han när han är arg? Ser du hans beteende? Hör du honom? Tänker eller känner han något och vad tänker och känner omgivningen baserat på hans sinnesstämning?

Synliggör kroppsspråket och gesterna.

Lägg gärna till miljön men tänk på att använda den som en metafor eller liknelse. Du kan inte skriva om en vacker miljö när någon är arg. Snarare då att det blåste storm, träden böjde sig så djupt att de nästan bröt grenarna.

Genom att gestalta får du igång läsarens känslor. Texten blir intressant och din läsare vill veta mer.

I en spänningsroman kan du inte gestalta allt. Då tappar du tempo och spänningen uteblir. Vissa scener behöver vara korta och därmed mer beskrivande än gestaltande för att få upp tempot.

Lycka till med ditt gestaltande!

Monica Ivesköld

Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

 

Tagged with →  
Share →