Skrivartips – Skapa intressanta karaktärer

För att få karaktärer som läsaren älskar respektive hatar, behöver du skapa dem som om de vore av kött och blod.

KaraktärerDu behöver göra en noggrann inventering av deras styrkor, svagheter, beteenden och olater. Detta kan du göra genom att gå igenom alla frågor som uppstår kring en personlighet och skriva en karaktärslista. Något som mina deltagare i skrivarkurserna får göra. Dessutom har jag en kurs i att utveckla deras personligheter. Den onlinekursen utvecklar både dig och dina karaktärer genom att du får tillgång till 33 olika tester som påvisar allt du behöver veta om varje karaktär för att göra han/hon mer trovärdig.

Personlig utvecklingEn karaktär måste utvecklas i en roman. Om inte, blir romanen tråkig. Då är det synnerligen viktigt för dig att veta vilka drag och egenskaper såväl som kompetenser din karaktär behöver uppnå. I din karaktärslista kan det därför vara av intresse att du markerar de delar som just den huvudkaraktären behöver jobba med. Precis som det är för dig i livet.

Allt kan utgå från det berömda livshjulet, dvs hur ser det ut i dagsläget och hur vill vi förändra?

Sen kanske du behöver ta reda på följande:

 • Hur motiveras din karaktär?
 • Vilka styrkor och svagheter kan du märka initialt?
 • Är din karaktär introvert eller extrovert?
 • Hur ser din karaktärs självbild ut?
 • Vilken VAK har din karaktär (är hen visuell, auditiv eller kinestetisk)?
 • Vilken värdegrund har din karaktär?
 • Hur effektiv är hen?
 • Har karaktären några tidsläckage?
 • Hur ser karaktärens omställnings- och organisationsförmåga ut?
 • Vilken hjärnhalva är mest dominant hos din karaktär och vad får det för konsekvenser i dialog och samarbete med andra?
 • Har din karaktär några självsabotörer och fungera de som änglar på axeln?
 • Vilket kroppsspråk har din karaktär?
 • Hur ser syskonrankningen ut kring din karaktär?
 • Hur fungerar din karaktär i samband med stress?
 • Hur ser karaktärens livskurva ut?
 • Vilket är karaktärens födelsetal och kan du läsa ut något nummerologiskt ur det?
 • Hur flexibel är din karaktär? Kanske rentav en rigid person?
 • Hur öppen respektive sluten är din karaktär?
 • Vilka rädslor har karaktären?
 • Finns det några försvarsmekanismer?
 • Är din karaktär en ledartyp och i så fall varför respektive varför inte?
 • Hur hanterar din karaktär konflikter?

Med hjälp av alla dessa frågor (och kanske tester om du anmäler dig till min onlinekurs), kan du få en karaktär som dina läsare älskar eller hatar.

Vill du veta mer om onlinekursen, klicka här.

Många av de tester som jag har byggt upp, har jag jobbat med i trettio år. Som certifierad inom Försvarshögskolan, är det djupanalyser som gäller, något som jag också arbetat med i många år.

Jag önskar dig lycka till när du fördjupar dina karaktärer!

Monica Ivesköld

Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Tagged with →  
Share →