Strävar du mot hjärndöden?

Läste precis i en nyligen publicerad artikel om att många vuxna tittar på sin mobiltelefon 221 gånger per dag och att ungdomar i åldern 12-15 år, gör det 1092 gånger per dag.

Förstår du vad det innebär?

Hur många gånger tittar du i din mobil

För mig är det början till ”hjärndöd”. Jag har arbetat med effektivitet i 30 år och VET att ju fler gånger du tittar på e-posten eller i telefonen, desto mindre produktiv är du. Hjärnan jobbar som du programmerar den. Varför i hela världen ska vi ta död på oss själva?

En bekant till mig hade köpt en ny klocka och kopplat den till Whats Up-appen samt e-posten osv. Hon hade ett jobb i vilket bevakning ingick, framförallt om det kom larm. Därför kunde hon inte stänga av, sa hon. Under en middag räknade jag ut att hon tittade på klockan och telefonen mer än 100 gånger. Gissa om jag blev matt? Och då ska vi inte diskutera hur närvarande vi är i nu:et. Att umgås med någon som lever med halva kroppen och hela knoppen i en telefon är utmattande.

En annan bekant till mig tittade på mobilen hela tiden under en golfrunda. Hur ska du kunna vara fokusera på arbete eller golf, om du hela tiden väljer att titta på något annat? Det förstör nöjet både för personen och omgivningen.

Själv är jag mycket ute på sociala medier etc. Men jag väljer att göra det utifrån specifika tidpunkter. Jag hanterar min mail och sociala medier en timme varje morgon. Oftast räcker det. Ibland väljer jag att gå inte på eftermiddagen eller kvällen, medvetna val som inte stör annat som jag jobbar med eller kontakten med andra människor. Och givetvis passar jag på att ”göra” e-posten när jag är där inne, dvs ser till att VARJE mail samtidigt försvinner från inkorgen.

Vi har alla kopplingar i hjärnan. På en ”positiv-negativ axel” kan forskarna utläsa hur vårt liv ser ut, har jag fått veta av en berömd neurolog. De kan genom forskning av hjärnan se hur vi lever, vilket jag tycker är mycket intressant. En fråga som genast kom upp var: Går det att förbättra det positiva i livet?

Svaret är att det går! Genom att träna, promenera och göra liknande som ökar konditionen.

Observera att det inte handlar om medfödda egenskaper utan om vår livsstil, våra beteenden, dvs saker som vi kan påverka och styra. Det är ditt val hur du väljer att leva och därmed styra din hjärna!

Hjärnan avgör hur du tänker och handlar (kognitivt beteende) men det är du som programmerar den med dina tankar och ageranden. Du styr hjärnan – inte tvärtom!

Din hjärna förändras hela livet men vi är mest kapabla att lära oss saker i yngre ålder. De motoriska färdigheterna fungerar då snabbare. Efterhand som tiden går, lär vi hjärnan att ”glömma bort”. Då blir inlärningen tuffare. Hjärnans förändring kallas på fackspråk för ”plasticitet”, vilket är den viktigaste egenskapen för hjärnan.

Din vänstra hjärnhalva är den analytiska, rationella hjärnan. Den använder du när du ska kalkylera och bedöma. Den högra hjärnhalvan är den konstnärliga och kreativa hjärnan. Den vänstra hjärnhalvan styr högra delen av kroppen och tvärtom.

Vissa människor använder den vänstra mer, andra tvärtom. Det är sådant som jag enkelt kan testa med hjälp av metoden Psykogeometri. Jag kan även höra vilken hjärnhalva som är igång hos dig (när vi talar med varandra) samt se det på ditt kroppsspråk.

Psykogeometri och hjärnhalvorna

MEN det är din livsstil som formar din hjärna. Vi formas som ett resultat av både arv och miljö med ca 23.000 gener och 100 miljarder hjärnceller.

Så förbättra din livsstil och därmed din förmåga i hjärnan. Programmera om dig själv – det är ännu inte för sent.

Varma hälsningar till ett utvecklande liv
Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Share →