Texten du skriver är den synliga delen av ett isberg

Din text är den synliga delen av ett isberg. Ernest Hemingway uppfann isbergstekniken genom att uttrycka kunskapen som en författare delar med sig vid skapandet av romanen eller dikten. Alla undertexter är den oupptäckta nedsänkta delen av samma isberg.

Isberg

Författaren väver in undertexten. På så sätt blir språket elliptiskt utan att bli ogenomskinligt. Läsaren kan själv fylla i luckorna och skapa en egen dimension av berättelsen.

Undertexten stannar oftast kvar hos läsaren och gör att de inte glömmer romanen.

Men tänk på att skapa en genomtänkt karaktär med hög trovärdighet. Låt karaktären bli något som läsaren värnar om – oavsett om karaktären är ond eller god.

Citat (fritt översatt) Ernest Hemingway:

” Författaren har ett tomt papper, pennan och skyldigheten att uppfinna sannare text än verkligheten … att ta det som inte är påtagligt och göra det helt påtagligt och … så att det verkar normalt … då kan det bli en del av upplevelsen för läsaren.”

Att skriva förändrar människor. Skrivandet skapar nya världar. För vissa blir skrivandet en konst. För andra ett spel.

Så jobba hårt med undertexten! Få läsaren att bibehålla din berättelse i sinnet långt efter att boken är utläst.

Lycka till!

Monica

Tagged with →  
Share →