Trovärdighet i självledarskapet

Trovärdighet

I vårt dagliga liv har vi alla alltför mycket att göra. De flesta planerar inte ens in allt vad de har, vilket är ett av mina största knep för att skapa resultat. Har du planerat in allt i kalendern? Det jag inte har i kalender, finns inte och kommer inte heller att bli gjort. Allt ska finnas där. Men det gäller att prioritera hårt. Vi säger ”ja” till allt utan att fundera på om det får plats i vårt liv och vår almanacka. Ofta får vi inse att vi faktiskt inte hinner och måste ge upp en del aktiviteter. Känner du igen dig? I yrkeslivet tar vi på oss uppdrag som vi inte är kapabla att genomföra eftersom tiden inte räcker till. Självledarskapet innebär att vi måste vara trovärdiga både mot oss själva och mot omgivningen. Var ärlig med vad du är kapabel att göra, mot allt och alla.

Ett annat sätt att tänka trovärdighet handlar om integritet. Enkelt uttryckt betyder det att du ska agera utifrån din värdegrund. Om du säger att du värderar ditt jobb, ingår det i trovärdigheten att du gör ditt absoluta bästa för att skapa resultat på jobbet. Om du säger att relationer är vad du värderar, innebär detta att du aldrig skvallrar eller talar illa om någon annan. Du värderar omgivningens åsikter och tar emot feedback från dem på ett trovärdigt sätt. Om du agerar ärligt får du ärlighet tillbaka.

Men hur relaterar trovärdigheten till dina känslor, ditt emotionella jag? Om du tror på dig själv, kan du försäkra dig om att du agerar utifrån dina känslor om vad som är bäst för dig i en given situation. Andra kan lita på att även om du först överreagerar eller beter dig överilat, kommer dina värderingar att hinna ifatt och du kommer i slutänden att göra det som är bäst för situationen som helhet. Trovärdighet ingår i självledarskapet.

Med stor tro och varma hälsningar
Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Tagged with →  
Share →