Varför är emotionell intelligens (EI) så viktig?

HjärnaEmotionell intelligens (EI) har en fysisk plats i hjärnan. Du har säkert någon gång upplevt att du tappat kontrollen över något? Jag har gjort så. Detta kan förklaras genom att vi förstår hur känslorna processas i hjärnan. När vi mottar extern stimulans i något av våra fem sinnen, skickas en signal till thalamus som sedan översätter detta i hjärnan till kemiska signaler. Signalen skickas vidare till den delen av hjärnan som är ansvarig för rationellt tänkande.

Efter att signalen bekräftats, skickas signalen vidare till amygdala som är hjärnans emotionella center. Men ibland skickas delar av budskapet vidare till amygdala innan hjärnan kognitivt har hunnit bekräfta signalen. Med andra ord får vi en stark emotionell signal från våra sinnen som i sig triggar igång en omedelbar reaktion innan vi hunnit få en rationell signal om hur vi ska bete oss.

Som mina kinesiska mentorer säger: Tankar skapar onda känslor! Stäng tankarna och du kan njuta mer. (fritt översatt)

Denna relation mellan rationell och emotionell del av hjärnan har utvecklats sedan barndomen och kommer från emotionell relation med våra tidiga vårdgivare.

Kom ihåg att vi som barn inte tänkte men kände. Som vuxna tänker vi mer än känner.

Resultatet innebär att vår emotionella och kognitiva intelligens måste samarbeta för att vi ska fungera i det dagliga livet. Våra beslut är emotionella baserat på hur vi relaterar till etablerade värdegrunder. Genom att förstå att våra känslor baseras på en naturell, neurologisk återkoppling av stark stimulation, kan vi tillåta oss ge hjärnan tid att hitta vårt rationella beteende. Fokusera på vad dina känslor talar om för dig men lär dig hantera hur du svarar på dem. Detta gör att du inte behöver bli överraskad av dina egna känslor utan kan styra din reaktion.

Viktigt att förstå är att vi inte bör fly eller ignorera våra känslor. Varhelst du går, vad du än gör, är dina sinnen och känslor med dig och de ger dig meddelanden. Du måste lära dig lyssna på dem och sedan agera utifrån dina bästa intentioner.

Du kan inte nå framgång via enbart ditt IQ (din intelligens) utan måste kombinera med din EI (emotionella intelligens).

UtmaningTänk tillbaka på ett tillfälle där du var tvungen att arbeta med en utmaning.
Hur fick uppgiften dig att må?
Först blev du kanske upphetsad och full av energi men vad hände om uppgiften var full av problem som du inte kunde lösa?
Vad händer om andra tappar förtroende för dig och ditt kunnande?
Eller om chefen slutar supporta dig? E ller om resultatet – trots hårt arbete – blir en besvikelse?

Kanske var denna uppgift ett steg i en kommande befordran eller knuten till en bonus? Eller kanske du upplevde att du inte blev sjyst behandlad och att andra fick förtur framför dig? Eller kunde du kanske inte komma överens med dina kollegor oavsett hur du gjorde?

Försök beskriva hur en sådan situation skulle få dig att må. Kan du förstå hur en sådan upplevelse skulle påverka din situation? Hur lång tid tar det för dig att komma över en dylik upplevelse och åter bli produktiv? Förstår du hur andra i din omgivning blir involverade i liknande upplevelser?

Om du inte förstår vad som händer, kommer du att ha svårt att känna dig tillfreds med vissa situationer i framtiden. Du kommer att reagera negativt på andra involverade personer vilket skapar fientlighet och skadar din förmåga till produktivitet. Du kommer att ta till dig eländet på ett personligt plan. Kanske blir du ett offer utan befogenheter. Situationer som den här hindrar dig från att nå framgång.

Alla med högt EI upplever samma sak. Skillnaden är att de reagerar annorlunda. De kan stanna upp och analysera sina känslor för att förstå hur dessa påverkar deras beteenden och val. De kan också notera hur andra reagerar och visa empati för dem.

Välj dina handlingarFöreställ dig vilken skillnad det är på en arbetsplats om alla har högt EI. Då kan personerna i gruppen välja sitt beteende och sina handlingar på ett framgångsrikt sätt och därmed lösa problem. Ju mer de tränar på detta, desto snabbare blir de på att komma ur fastlåsta situationer. De kan därmed skapa bättre relationer med omgivningen.

Vilka möjligheter skapar detta?

Du skulle befinna dig i en arbetsmiljö där:

  • Varje individs idéer är respekterade
  • Det finns optimalt teamarbete
  • Det inte finns skvaller eller negativa beteenden
  • Alla blir uppmuntrade och firade – varje liten framgång
  • Låsningar är kvickt utbenade
  • Beslut är värdebaserade
  • Integritet är högt värderad
  • Arbetsrelationer är givande
  • Din potential är ständigt under utveckling

Låt mig ge några utvalda exempel i ett kommande blogginlägg.

Vid pennan

Monica

 

 

Tagged with →  
Share →