Varför skriver du?

Varför skriver du, tror du?

Mitt skrivande

Jag var inte mer än elva år gammal då jag fick min första skrivmaskin – en Halda. Sedan bytte min morfar ut den mot en reseskrivmaskin OCH en självstudiekurs för skrivandet.

Att skriva kan vara absorberande och involverande. Det kan få dig att känna dig levande, koncentrerad och euforisk. Processen fokuserar och distraherar. Rutinen är beroendeframkallande. Det återskapar kanske något i dig som du tidigare har förlorat utan att märka det.

Skrivprocessen är ofta mer givande än slutresultatet. När du lyckas fånga något lysande, blir nöjet desto större. Känslan av förundran. Valet över att tillåta något nerskrivet.

Skrivandet kan vara terapeutiskt. Det kan väcka upp dig, tvinga dig bortom intelligens och uppmärksamhet. Forskning har visat att vi aldrig är lyckligare än när vi arbetar mot något mål.  Vilket är ditt mål?

Du som författare måste resa in i dig själva för att skapa sanning via fiktion. Den resan kan vara lika kraftfull som om du besteg Mount Everest.

Vilket är ditt skrivmål? Har du avsatt tid i din kalender för att skapa detta resultat?

Mitt mål är att skriva många nya fackböcker under 2023 och jag har avsatt daglig tid (ett par timmar/dag) för ändamålet.

Lycka till!

Monica

Tagged with →  
Share →